Svatý otec se zúčastní oslavy Mezinárodního dne bratrství

Papež František a vrchní imám Ahmad Al Tajíb se virtuálně zúčastní setkání pořádaného 4. února v Abú Dhabí šejkem Mohammadem Binem Zajídem u příležitosti prvního Mezinárodního dne lidského bratrství. Tento den byl ustanoven Valným shromážděním OSN a za datum konání bylo zvoleno výročí podpisu Dokumentu o lidském bratrství Petrovým nástupcem a již zmíněným vrchním imámem univerzity Al-Azhar (4. února 2019).
Publikováno: 2. 2. 2021 12:00

„Tato oslava je reakcí na jasnou výzvu papeže Františka vůči všem lidem, aby při setkávání setkávání s druhými usilovali o dar míru," zdůraznil kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ, prezident Papežské rady pro mezináboženský dialog. „V říjnu 2020 se toto pozvání stalo ještě aktuálnější díky vydání encykliky Fratelli tutti. Tato setkání jsou cestou k pravému sociálnímu přátelství, jak to od nás Svatý otec žádá,“ dodává.

Zvolené datum není náhodné. 4. února 2019 během své apoštolské cestry do Spojených arabských emirátů podepsal papež František společně s vrchním imámem z Al-Azhar (Káhira), Ahmedem Al-Tayyebem, Dokument o lidském bratrství pro světový mír a společné soužití. Papež i imám strávili nad přípravou Dokumentu téměř půl roku, než jej společně podepsali během této historické návštěvy.

O pár měsíců později byl zřízen Vyšší výbor pro lidské bratrství, aby papežova přání obsažená v Dokumentu byla přetransformována v trvalé závazky a konkrétní kroky vedoucí k posílení bratrství, solidarity, respektu a vzájemného porozumění. Vyšší výbor má v plánu zřídit sněmovní dům abrahámské rodiny se synagogou, kostelem a mešitou na ostrově Saadiyat v Abú Dhabí.

Výbor také zřídil nezávislou porotu, která bude přijímat nominace pro Zajídovu cenu za lidské bratrství a vybírat vítěze, jejichž práce bude vypovídat o celoživotní angažovanosti v oblasti lidského bratrství. Za rok 2021 tato cena bude předána během oslav 4. února. Setkání a předávání cen bude vysíláno živě v několika jazycích od 14.30 na Vatican News i přes další vatikánská media. 

21. prosince 2020 byl jednomyslným rozhodnutím Valného shromáždění OSN ustanoven 4. únor jako Mezinárodní den lidského bratrství.V této rozhodné chvíli lidských dějin se nacházíme na rozcestí: na jedné straně univerzální bratrství, ve kterém se lidstvo raduje, na straně druhé akutní bída, která navýší utrpení a deprivaci lidí,“ uvedl soudce Mohamed  Mahmoud  Abdel  Salam,  generální tajemník Vyššího výboru pro lidské bratrství během své prezentace encykliky Fratelli tutti 4. října 2020.

Papež František vyzval Svatý stolec, aby se připojil k oslavám Mezinárodního dne lidského bratrství pod vedením Papežské rady pro mezináboženský dialog. V lednové edici papežského videa Ve službě lidského bratrství (viz níže) vyzval Svatý otec, abychom se zaměřili na to, co je základní pro víru a všechna vyznání: uctívání Boha a láska k bližnímu. „Bratrství nás vede k otevření sama sebe Otci všech a k tomu, abychom v ostatních viděli bratra, sestru, abychom sdíleli svůj život, podporovali jeden druhého, abychom milovali, věděli,“ zdůraznil papež ve videu.

Vyšší výbor pro mezilidské bratrství

Vyšší výbor pro lidské bratrství je tvořen různými mezinárodními náboženskými představiteli, vědci a kulturními představiteli, kteří byli inspirováni Dokumentem o lidském bratrství pro světový mír a soužití z roku 2019 a mají touhu sdílet jeho poselství o vzájemném porozumění a míru. Jejich hlavní prací je konkrétně uskutečňovat cíle Dokumentu a šířit hodnoty vzájemného respektu a spoluexistence. Generálním tajemníkem Vyššího výboru je soudce Mohamed Mahmoud Abdel Salam. Více informací o Výboru najdete zde.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021