Hospicová péče

Úkolem hospicové péče je doprovázet nemocné a jejich rodiny v terminálním stádiu života. Počátek hospicové péče v České republice je dílem římskokatolické církve a Oblastní charity Červený Kostelec, která se zásluhou paní doktorky Marie Svatošové nechala inspirovat podobnými zařízeními v Anglii.

Podpora a budování nových hospicových zařízení patří dlouhodobě k nejvýraznějším církevním projektům ve všech regionech naší republiky. V rámci kooperativního modelu spolupráce veřejného a neziskového sektoru se daří získávat prostředky na to, aby byla paliativní medicína a kvalitní pečovatelská služba těžce nemocným lidem více dostupná. Prioritou je také důraz na duchovní rozměr péče o každého z klientů a podpora jejich rodin.

Místní Charity provozují 4 kamenné hospice (s kapacitou 140 míst) a 54 zdravotních služeb na bázi domácí hospicové péče, které pracují v přirozeném domácím prostředí. V ČR fungují na křesťanských principech i další kamenné a mobilní hospice.

Více informací naleznete na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové péče.

Členové Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče:
Hospic Štrasburk, o.p.s., Praha www.hospicstrasburk.cz
Hospic svatého Lazara, z.s., Plzeň www.hsl.cz
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice www.hospicpt.cz
Hospic v Mostě, o.p.s., Most www.hospic-most.cz
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec www.hospiczdislavy.cz
Hospic sv. Alžběty, o.p.s., Brno www.hospicbrno.cz
Hospic Anežky České, Červený Kostelec www.hospic.cz
Hospic Frýdek-Místek, p.o. www.hospicfm.cz
Hospic Citadela, Valašské Meziříčí www.citadela.cz
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc www.hospickopecek.caritas.cz
Hospic Malovická, Praha www.hospicmalovicka.cz
Hospic sv. Lukáše, Ostrava                                              www.ostrava.caritas.cz
Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, Jihlava - v přípravě www.hospicmezistromy.cz
Hospic Dobrého Pastýře, TŘI o.p.s. Čerčany www.hospic-cercany.cz
Hospic Archanděla Rafaela, Nejdek  www.rehos-nejdek.cz
Domácí hospic RUAH, o.p.s., Benešov www.ruah-ops.cz
Nadační fond Klíček www.klicek.org
Domácí Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec www.hospiczdislavy.cz
Domácí hospic Duha, o.p.s., Hořice www.hospic-horice.cz
Domácí Hospic Anežky České, Červený Kostelec www.hospic.cz
Domácí hospic Tabita, Brno www.hospicbrno.cz
Mobilní Hospic sv. Kryštofa, Ostrava www.ostrava.caritas.cz
Hospic svaté Rodiny, Nový Hrozenkov www.nhrozenkov.charita.cz
Mobilní hospic Pokojný přístav, Opava www.charitaopava.cz
Domácí hospic Duha, Vrchlabí www.hospic-vrchlabi.cz
Domácí hospic sv. Veroniky, Č. Budějovice www.hospicveronika.cz
Domácí hospic sv. Markéty Strakonice www.hospicmarketa.cz
Domácí hospic sv. Jakuba Prachatice www.hospicjakub.cz
Domácí hospic Setkání, Rychnov n. Kněžnou www.hospicrychnov.cz
Domácí hospic sv. Jiří, o.p.s., Cheb www.hospiccheb.cz
Domácí Hospic Srdcem, Kolín www.hospic-kolin.cz
Hospic Tempus, z.s www.hospictempus.cz
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.  www.domov-plzen.cz
Ostatní hospice (mimo Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče):
Hospic Chrudim, z.ú. www.hospicchrudim.cz
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad www.rajhrad.charita.cz
Hospic sv. Štěpána, Litoměřice www.hospiclitomerie.cz
Hospic sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň www.kleofas.cz
Domácí hospic Athelas, Písek  www.hospic-pisek.cz
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. www.nejstesami.eu
Cesta domů, z.ú. www.cestadomu.cz
Domácí hospic Jordán, o.p.s. www.hospicjordan.cz
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  www.mhondrasek.cz
Sdílení o.p.s. www.sdileni-telc.cz
Oblastní charita Hradec Králové  www.charitahk.cz
Oblastní charita Ústí nad Orlicí  www.uo.charita.cz
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.  www.hospicvysocina.cz
Diakonice ČCE - středisko Vsetín www.diakonievsetin.cz
Oblastní charita Uherské Hradiště  www.uhradiste.charita.cz
Charita Zábřeh  www.zabreh.caritas.cz
Hospic svaté Hedviky, o. p. s.  www.hospicsvatehedviky.cz