Hospicová péče

Počátek hospicové péče v České republice je dílem římskokatolické církve a katolické charity v Červeném Kostelci, která se zásluhou paní doktorky Marie Svatošové nechala inspirovat podobnými zařízeními v Anglii.

Podpora a budování nových hospicových zařízení patří dlouhodobě k nejvýraznějším církevním projektům ve všech regionech naší republiky. V rámci kooperativního modelu spolupráce veřejného a neziskového sektoru se daří získávat prostředky na to, aby byla paliativní medicína a kvalitní pečovatelská služba těžce nemocným lidem více dostupná. Prioritou je také důraz na duchovní rozměr péče o každého z klientů a podpora jejich rodin. Seznam hospicových zařízení lze nalézt na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové péče a na webu www.hospice.cz