banner sekce
Sekce

Školství

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Kód v katalogu:

5.05

Adresa:

Nám. Republiky 3, OLOMOUC, 779 00

Kontakt:

Tel.: 585 209 020; 585 209 025
E-mail.: skola@caritas-vos.cz; studijni@caritas-vos.cz
Fax.: 585 209 021
Www: http://www.caritas-vos.cz

IČ:

64627233

Číslo účtu:

377830653/0300

Ředitel:

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. Tel.: +420 585 209 022
E-mail.: martin.bednar@caritas-vos.cz

Kategorie zařízení:

Vyšší odborné školy římskokatolické církve

Typ:

vyšší odborná škola

Rok zahájení provozu:

1996

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Petr Bulvas p.bulvas@quick.cz

Charakteristika zařízení:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc vzdělává budoucí charitativní, sociální a humanitární pracovníky. Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzitou Palackého v Olomouci nabízíme souběžné bakalářské studium ve dvou vzdělávacích programech. Vzdělávací program Charitativní a sociální práce je určen zájemcům o sociální práci zejména v oblasti sociálních služeb v České republice. Vzdělávací program Sociální a humanitární práce se zaměřuje na problematiku práce s menšinami, migranty či imigranty a profesionální působení v rámci humanitární pomoci. Tento program nabízíme jako jediná škola v republice. Studium obou vzdělávacích programů je tříleté, v případě Charitativní a sociální práce má denní i dálkovou formu. Sociální a humanitární práce lze studovat pouze denní formou. CARITAS – VOŠ sociální Olomouc je institucí se sítí mezinárodních kontaktů, kterou využívá pro realizaci zahraničních stáží studentů. V současnosti spolupracujeme s více než 200 organizacemi a zařízeními sociálních služeb v České republice a dalších více než 40 zemích světa (např. v Rakousku, Německu, ve Velké Británii, Irsku, Kosovu, Rusku, Holandsku, na Ukrajině, ale také v Ugandě nebo v Indii). Škola se rovněž podílí na řadě mezinárodních programů, jejichž realizaci umožňuje mj. čerpání prostředků EU v rámci programu Leonardo da Vinci nebo Socrates/Erasmus. Odborná praxe tvoří třetinu výuky, studenti tudíž mají možnost již v průběhu studia propojovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Absolventi díky tomu snáz nacházejí uplatnění v sektoru neziskových, církevních, státních či samosprávných organizací. Škola a koleje sídlí v historických zrekonstruovaných budovách v centru Olomouce, s výbornou dostupností. V rámci budovy školy je také jídelna. Studenti mají možnost využívat technické vybavení učeben. Při škole bylo založeno Vzdělávací středisko, které nabízí další vzdělávání nejen profesionálům, ale i dobrovolníkům a dalším zájemcům. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání v oboru.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Ubytování:

Kolej Caritas, náměstí Republiky 3, 779 00 Olomouc

Počet pedagogů:

19 stálých pedagogů / 38 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

423 / 16