banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Laura

Kód v katalogu:

1.05

Adresa:

Vítkova 15/12, PRAHA 8 - Karlín, 186 00

Kontakt:

Tel.: 221 722 820, 221 722 811, 731 625 927
E-mail.: cmslaura@email.cz
Www: http://www.cmslaura.cz

IČ:

60447338

Číslo účtu:

194286325/0300

Ředitel:

Mgr. Milena Kmentová

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

Spirituála mateřská škola nemá.

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola je předškolní zařízení vedené ve výchovném stylu sv. Jana Boska, který je založen na křesťanských hodnotách a na hlubokém přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná, neopakovatelná a schopná druhé obohatit. Základním rysem tohoto principu je rodinná atmosféra. Patronkou školy je blahoslavená Laura Vicuňa. Školka je dvoutřídní, v obou třídách jsou děti různého věku. Důraz klademe na spolupráci s rodiči, s Křesťanskou pedagogicko-psycho-logickou poradnou v Praze a s dalšími odborníky. Během roku pravidelně pořádáme různé besídky, divadla, výlety, soutěž o nejhezčí rodinný Betlém s veřejnou výstavou, karneval, školu v přírodě atd. Spolu s rodiči vydáváme čtvrtletník Lauřička. V odpoledních hodinách nabízíme sportovní, výtvarné a dramatické kroužky. Mateřská škola má vlastní zahradu s pískovišti a rozmanitými herními prvky. Dopravní spojení: metro B nebo C a tramvaj.

Zřizovatel:

Provincie Kogregace Dcer Panny Marie Pomocnice
Přemyšlenská 6, 182 00 Praha 8

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

53 / 2