banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli

Kód v katalogu:

1.17

Adresa:

Vítězná 1129/2a, LITOVEL,

Kontakt:

Tel.: 734 435 239
E-mail.: reditelka@skolkasvatojanek.cz
Www: www.skolkasvatojanek.cz

IČ:

71341218

Číslo účtu:

239319961/0300

Ředitel:

Mgr. Hana Češková E-mail.: reditelka@skolkasvatojanek.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2010

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Miroslav Bambuch tel. 731 402 149

Charakteristika zařízení:

Úkolem mateřské školky Svatojánek je podporovat u dětí rozvoj morálních a duchovních hodnot, které se z naší společnosti postupně vytrácejí. Snahou vést děti ke zdravému životnímu stylu bez násilí, naučit děti žít své životy v lásce a odpuštění. Křesťanské prvky prolínají veškerou výchovně vzdělávací prací. V rámci aktivit v mateřské školce se snažíme vést děti k úctě k životu, k pravdě, spravedlnosti, k rozvoji tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory. Důraz je kladen na vztahy ve třídě, na pomoc silnějších slabším, schopnost obdarovávat i dostávat a umět odpouštět. Děti jsou přijímány bezvýhradně, spolu s jejich „silnými i slabými“ stránkami, ke každému z nich je přistupováno jako k jedinečným osobnostem. MŠ usiluje o to, co nejvíce se přiblížit funkční křesťanské rodině, což se projevuje hlavně v přístupu pedagogů vůči dětem a rodičům. Pedagogové by měli být pro děti příkladem vztahu mezi člověkem a Bohem. Hlavním úsilím bude vytvářet přirozené křesťanské prostředí jako samozřejmou součást kvalitního života, s každodenním prožíváním církevního roku, slavením významných křesťanských svátků, snahou obnovit pouta s tradicemi a obyčeji souvisejícími s křesťanstvím.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

50 / 2