banner sekce
Sekce

Školství

Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola, Kolín

Kód v katalogu:

4.03

Adresa:

Legerova 28, KOLÍN 3, 280 02

Kontakt:

Tel.: 321 722 079
E-mail.: dks.kolin@centrum.cz
Fax.: 321 722 079
Www: http://www.dks-kolin.cz

IČ:

641065

Číslo účtu:

0420059359/0800

Ředitel:

Mgr. Libuše Kubíčková Tel.: 321 722 079

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

dvouletá střední škola (pečovatelské služby, praktická škola)

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

P. Kamil Vrzal Tel.: +420 321 722 079

Charakteristika zařízení:

Ke studiu přijímáme studenty ze ZŠ, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, často i studenty s výchovnými nebo zdravotními problémy. Víra ani příslušnost k církvi není podmínkou pro přijetí. Ke studentům mají pedagogové individuální přístup. Na škole vládne křesťanská atmosféra – láska, vlídnost, řád. Škola v současné době naplňuje dva obory vzdělávání a to: Pečovatelské služby a Praktická škola dvouletá. Každý student má možnost získat navíc během studia dvě osvědčení o rekvalifikaci: pracovník v sociálních službách, pomocné kuchařské práce. Naši absolventi získávají uplatnění ve zdravotnictví, v sociálních službách, pracují v kuchyních a školních jídelnách. Samozřejmě mohou jít studovat dál na jinou školu. Škola pořádá každoročně týdenní turistický kurz, zajímavé výlety, exkurze a mnoho jiných zajímavých akcí. Jedna z našich studentek napsala o škole: „Líbí se mi, že to není stejná škola jako ostatní.“ Přijďte se podívat a posoudíte sami. Součástí školy je i Mateřská škola.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Ubytování:

DM SOŠ, Jaselská 826, 280 09 Kolín 4

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

30 / 3