banner sekce
Sekce

Školství

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů - Skuteč

Kód v katalogu:

3.09

Adresa:

Vítězslava Nováka 584, SKUTEČ, 539 73

Kontakt:

Tel.: 469 326 360, 731 646 733
E-mail.: info@gymskutec.cz
Fax.: 469 326 361
Www: http://www.gymskutec.cz

IČ:

71 341 064

Číslo účtu:

BÚ - 11 44 23 13 39/0800ŠJ - 35 – 11 44 23 13 39/0800Darový účet - 19-5289200267/0100

Ředitel:

Mgr. Šárka Jonešová Tel.: 739518239
E-mail.: sarka.jonesova@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

gymnázium osmileté a čtyřleté všeobecné

Rok zahájení provozu:

2000

Spirituál / duchovní služba:

Služba spirituála zajištěna ve škole.Mgr. Jan PasekaTel.: +420 469 326 360

Charakteristika zařízení:

V roce 2009 přešlo dříve Biskupské gymnázium Skuteč zřizované Královehradeckou diecézí pod nového zřizovatele - Suverénní řád maltézských rytířů. Cílová kapacita školy je 360 žáků ve dvanácti třídách osmiletého a čtyřletého studia. Gymnázium má solidní hmotné zázemí: budovu školy s moderně vybavenými učebnami, školní kuchyni s jídelnou. Žáci ze vzdálenějších míst mohou využívat školní klub a v omezené míře také domov mládeže. Mohou si vybrat z rozšířené nabídky jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, latina). Škola každoročně organizuje zájezd do zahraničí, kde studenti prakticky využívají znalosti cizích jazyků. Zvlášť přátelské vztahy udržujeme s Liceo ginnasio Jacopo Stellini v Udine. Volitelné předměty v posledních dvou ročnících umožňují našim absolventům pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole dle jejich vlastního zájmu a výběru. Naši žáci pravidelně reprezentují svoji školu ve školních soutěžích okresní i krajské úrovně. Za velký kulturní svátek považujeme Skutečský majáles poprvé zorganizovaný v roce 2006. Zvlášť kladně je hodnocena jeho součást „Dětská majálesová olympiáda“ pořádaná jako sportovní a vědomostí soutěž pro okolní základní školy. Gymnázium značnou měrou přispívá ke zvyšování vzdělanosti Skutečska.

Zřizovatel:

České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů
Velkopřevorské nám. 4, Praha 1, 11800

Ubytování:

Domov mládeže v areálu školy (v omezené míře). Školní jídelna je v budově školy. Tel. 469 326 360

Počet pedagogů:

19 stálých pedagogů / 6 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

141 / 9