banner sekce
Sekce

Školství

OIEC - Oficina International de Educación Católica

Kód v katalogu:

10.01

Adresa:

OIEC General Secretariat: Av. Houba de Strooper, Brussels, Belgium, 71810

Kontakt:

Tel.: +32-2-230.72.52
E-mail.: info@infoiec.org
Fax.: +32-2-230.97.45
Www: http://www.infoiec.org/intro.html

IČ:

0

Ředitel:

Mgr. Carlos PELLEGRIN

Kategorie zařízení:

Mezinárodní organizace pro křesťanské vzdělávání

Rok zahájení provozu:

0000

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Nevládní organizace s celosvětovou působností, která reprezentuje katolickou výchovu a vzdělávání, spolupracuje s Organizací spojených národů, UNESCO, UNICEF a dalšími evropskými a světovými organizacemi. Je výrazem přítomnosti křesťanů v oblasti výchovy a vzdělávání. Podporuje rozšiřování katolických škol a podílí se na přípravě katolických učitelů. Snaží se o zvyšování gramotnosti a základního vzdělání v zemích, kde je vzdělávání stále na nízké úrovni. Organizuje kolokvia a studijní setkání, sdílí zkušenosti v jednotlivých zemích.

Počet pedagogů:

0 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0