banner sekce
Sekce

Školství

SOŠ sociální svaté Zdislavy - Praha 2

Kód v katalogu:

4.05

Adresa:

Ječná 33, PRAHA 2, 120 00

Kontakt:

Tel.: 224 941 578, 224 943 108
E-mail.: skolajecna@skolajecna.cz
Fax.: 224 942 179
Www: http://www.skolajecna.cz

IČ:

45768561

Číslo účtu:

100287037/0300

Ředitel:

Mgr. Marie Hotmarová E-mail.: skolajecna@skolajecna.cz

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

odborná škola; OBOR: veřejnosprávní činnost – 68-43-M/01; sociální činnost – 75-41-M/01

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. P. Ladislav Nosek SJ

Charakteristika zařízení:

Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Je otevřena všem absolventům ZŠ, kterým jsou blízké křesťanské zásady, smýšlení a sociální cítění. Nabízíme příjemnou, rodinnou atmosféru školy, vstřícnost vyučujících, ochotu věnovat se studentům i nad rámec výuky a běžných povinností. Obor sociální péče připravuje žáky pro práci sociálního pečovatele především v domovech pro seniory, speciálních a integrovaných zařízeních pro děti i dospělé a pro domácí péči. Absolventi oboru získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku. Obor veřejnosprávní činnost připravuje pro práci v ústavech sociální péče, na úřadech práce i sociálního zabezpečení, v městských úřadech apod. Absolventi jsou velmi dobře připraveni i ke studiu VOŠ i VŠ. Součástí výuky je křesťanská etika, žáci jsou vedeni k duchovním a křesťanským hodnotám. Od roku 2010 nabízí Dům dětí a mládeže při CSZŠ pestrou škálu mimovyučovacích a vzdělávacích aktivit i žákům SOSŠ. Studenti mají možnost navštěvovat duchovní aktivity a cvičení, pěvecký sbor, výtvarný kroužek, seminář z psychologie, přípravné kurzy českého jazyka a cizích jazyků ke státní maturitě a na VŠ, znakový jazyk. Nově nabízíme zejména studentům 1. ročníků řízené samostudium – pomoc se školní přípravou pod vedením speciálního pedagoga.

Zřizovatel:

Česká provincie Kongregace Dcer božské lásky
Roosveltova 47, 746 01 Opava

Ubytování:

Katolický domov studujících, Praha 1, Černá 14, KDM u sv. Ludmily, 120 00 Praha 2, Francouzská 1

Počet pedagogů:

27 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

237 / 9