banner sekce
Sekce

Školství

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Kód v katalogu:

2.18

Adresa:

Štefánikova 117/29, KOPŘIVNICE, 742 21

Kontakt:

Tel.: 556 821 457, 731 175 657
E-mail.: zdislava@zdislava.net
Fax.: 556 821 457
Www: http://www.zdislava.net

IČ:

49588656

Číslo účtu:

1127548-801/0100

Ředitel:

Ing. Pavel Janek Tel.: 731 175 657
E-mail.: zdislava@zdislava.net

Zástupce ředitele:

Miluše Goldová miluse.goldova@zdislava.net

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Jiří Ramík jiri.ramik@gmail.com farnost.koprivnice@seznam.cz

Charakteristika zařízení:

Vyučující se snaží zprostředkovat dětem křesťanské hodnoty života. Ve škole jsou integrováni žáci se speciálními výukovými potřebami. Někteří žáci dojíždějí z okolních obcí. Vedle volitelných a nepovinných předmětů (např. náboženská výchova, etická výchova, informatika, základy administrativy, aj.) nabízí škola řadu zájmových kroužků (pěvecký, sportovní, keramický, psaní na PC ...). Mezi další součásti školy patří školní družina, školní klub a jídelna-výdejna stravy. Škola se nachází v centru města. S vlastníkem budovy Městem Kopřivnice má uzavřenou nájemní smlouvu.

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1

Počet pedagogů:

18 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

184 / 9