Přednáška: Eutonazie a astistované suicidium: legalizace a vývoj v Kanadě

Otázky spojené s koncem lidského života, rovněž otázky legalizace aktivní eutanazie, představují bezpochyby ústřední témata současné debaty v bioetice a lékařské etice. Aktuálně nabrala tato závažná diskuse opět na síle také v České republice. Opakovaně je při diskusích o eutanazii veden pohled na zkušenosti z evropských zemí, kde je aktivní eutanazie za určitých podmínek zákonem umožněna, zejména na Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Prof. McQueenová ve své přednášce zaměří pozornost na zemi, kterév uvedených debatách obyčejně nebývá věnován příliš velký prostor – představí situaci a zkušenosti z Kanady. Ve svém příspěvku soustředí své úvahy rovněž na etické otázky spojené s danou tematikou.
Datum konání akce
17. 9. 2019 14:00 (14:00 - 16:00)

Prof. Dr. Moira McQueenová je profesorkou teologické etiky na University of St. Michael’s College v kanadském Torontu. Zde od roku 2004 vede také Katolický bioetický institut. Papež František ji roku 2014 povolal za členku Mezinárodní teologické komise. Ve svém bádání se zaměřuje zejména na témata z oblasti bioetiky a lékařské etiky. 

Přednáška bude pronesena v angličtině a simultánně překládána do češtiny. Po přednášce bude následovat diskuse, která bude rovněž tlumočena.

Přednáška probíhá v učebně P8.

Místo konání

Soubory ke stažení