banner sekce
Sekce

Školství

Nové studijní obory na Evangelikálním teologickém semináři Církve bratrské

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Evangelikálnímu teologickému semináři – VOŠ teologické a sociální novou akreditaci pro roky 2012 - 2018.
Publikováno: 4. 5. 2012 4:00
Jedná se o dva studijní obory: Teologická a pastorační činnost (61-41-N/01) a Pastorační a sociální práce (75-32-N/07, oba denní i dálkovou formou. Novinkou je pastorační zaměření. Termín pro podávání přihlášek je 31. května 2012. Oproti loňské nabídce studia na ETS je tu jedna důležitá novinka: obor Teologická a pastorační činnost lze nově studovat se zaměřením na pastoraci. Učební plán, který je ke stažení na stránkách školy, je tvořen pastoračními a psychologickými předměty s rozšířením o úvodní kurzy teologie a sociální práce. Porovnání čtyř forem studia pastorace na ETS – viz letáček http://www.etspraha.cz/cs/public/article/1589 Absolventi pastoračního studia na ETS se uplatňují jednak v sociální práci, jednak v řadě pomáhajících profesí. Nakonec je tu nemalá skupina lidí, kteří se pastorací zabývají jako dobrovolníci v církvi a neziskových organizacích. Studium teologie na ETS připravuje jednak na práci v církvi v pracovním poměru, na dobrovolnou a volnočasovou službu v místním církevním sboru, ale také na práci v jiných profesích, kde křesťané chtějí reflektovat svoji víru ve vztazích a v pracovním procesu. Přijímací řízení sestává z eseje na odborné téma, písemné zkoušky z cizího jazyka a ústního rozhovoru. Termín pro podávání přihlášek je 31. května, termín přijímacího řízení pátek 8. června 2012.

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Bratrská škola hledá učitele 1. stupně

Bratrská církevní škola v Praze - Holešovicích hledá od září nové učitele/učitelky prvního stupně. Více informací o škole naleznete níže:
25.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020