banner sekce
Sekce

Školství

Nové studijní obory na Evangelikálním teologickém semináři Církve bratrské

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Evangelikálnímu teologickému semináři – VOŠ teologické a sociální novou akreditaci pro roky 2012 - 2018.
Publikováno: 4. 5. 2012 2:00
Jedná se o dva studijní obory: Teologická a pastorační činnost (61-41-N/01) a Pastorační a sociální práce (75-32-N/07, oba denní i dálkovou formou. Novinkou je pastorační zaměření. Termín pro podávání přihlášek je 31. května 2012. Oproti loňské nabídce studia na ETS je tu jedna důležitá novinka: obor Teologická a pastorační činnost lze nově studovat se zaměřením na pastoraci. Učební plán, který je ke stažení na stránkách školy, je tvořen pastoračními a psychologickými předměty s rozšířením o úvodní kurzy teologie a sociální práce. Porovnání čtyř forem studia pastorace na ETS – viz letáček http://www.etspraha.cz/cs/public/article/1589 Absolventi pastoračního studia na ETS se uplatňují jednak v sociální práci, jednak v řadě pomáhajících profesí. Nakonec je tu nemalá skupina lidí, kteří se pastorací zabývají jako dobrovolníci v církvi a neziskových organizacích. Studium teologie na ETS připravuje jednak na práci v církvi v pracovním poměru, na dobrovolnou a volnočasovou službu v místním církevním sboru, ale také na práci v jiných profesích, kde křesťané chtějí reflektovat svoji víru ve vztazích a v pracovním procesu. Přijímací řízení sestává z eseje na odborné téma, písemné zkoušky z cizího jazyka a ústního rozhovoru. Termín pro podávání přihlášek je 31. května, termín přijímacího řízení pátek 8. června 2012.

Další aktuality

Setkání s novináři k výzkumu církevních škol v době Covidu

Jak se církevní školy vypořádaly s víc než rok trvající distanční výukou? To zjišťovali sociologové z České biskupské konference v rozsáhlém výzkumu na přelomu dubna a května tohoto roku. Do výzkumu se zapojily katolické školy v České republice i většina církevních nekatolických škol. Mezi hlavní zjištění patří, že prioritou církevních škol bylo udržet kontakt s žáky i rodiči.
08.06.2021

Mazance do Motola

Zaměstnanci Církevní mateřské školy Srdíčko se v době uzavření mateřské školy věnovali nejen distančnímu vzdělávání a podpoře dětí a rodičů, kteří museli zůstat doma. V rámci doby postní také finančně přispěli na materiál a společně upekli 340 mazanců, které ve středu 31. 3. 2021 předali COVID jednotce ARO ve Fakultní nemocnici Motol a v Očkovacím centru Nemocnice na Homolce.
05.04.2021

Biskup Tomáš Holub děkuje učitelům za jejich práci během pandemie

Přinášíme pozdrav a poděkování plzeňského biskupa Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, který zasílá všem pedagogům a dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemie Covid-19.
30.03.2021

Požehnané Velikonoce 2021

Požehnané prožití Velikonoc 2021, mnoho radosti z vítězství Ježíše Krista, mnoho pokoje, jistoty a naděje do dalších dnů za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub Mgr. Martin Čech Mgr. Marta Vacušková
30.03.2021

Dík za nezištnou a obětavou službu potřebným

U příležitosti roku sv. Josefa jako dík za nezištnou a obětavou službu potřebným věnují všem zdravotníkům studenti a pedagogové hudební výchovy Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách píseň JOZÍFEK. Odkaz na ni naleznete níže. Jde vlastně o modlitbu ke svatému Josefovi z dílny pana sbormistra Josefa Zajíčka a studentů školy. Jedná se o autorské dílo pana Zajíčka, současně je to dílo studentů v době distančního studia, vytvořené na dálku jako unikátní koláž domácích nahrávek a věnovaná všem, kteří pomáhají.
17.03.2021