Školství

Nové studijní obory na Evangelikálním teologickém semináři Církve bratrské

04. 05. 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Evangelikálnímu teologickému semináři – VOŠ teologické a sociální novou akreditaci pro roky 2012 - 2018.
Jedná se o dva studijní obory: Teologická a pastorační činnost (61-41-N/01) a Pastorační a sociální práce (75-32-N/07, oba denní i dálkovou formou. Novinkou je pastorační zaměření. Termín pro podávání přihlášek je 31. května 2012. Oproti loňské nabídce studia na ETS je tu jedna důležitá novinka: obor Teologická a pastorační činnost lze nově studovat se zaměřením na pastoraci. Učební plán, který je ke stažení na stránkách školy, je tvořen pastoračními a psychologickými předměty s rozšířením o úvodní kurzy teologie a sociální práce. Porovnání čtyř forem studia pastorace na ETS – viz letáček http://www.etspraha.cz/cs/public/article/1589 Absolventi pastoračního studia na ETS se uplatňují jednak v sociální práci, jednak v řadě pomáhajících profesí. Nakonec je tu nemalá skupina lidí, kteří se pastorací zabývají jako dobrovolníci v církvi a neziskových organizacích. Studium teologie na ETS připravuje jednak na práci v církvi v pracovním poměru, na dobrovolnou a volnočasovou službu v místním církevním sboru, ale také na práci v jiných profesích, kde křesťané chtějí reflektovat svoji víru ve vztazích a v pracovním procesu. Přijímací řízení sestává z eseje na odborné téma, písemné zkoušky z cizího jazyka a ústního rozhovoru. Termín pro podávání přihlášek je 31. května, termín přijímacího řízení pátek 8. června 2012.