banner sekce
Sekce

Katecheze

Anotace: Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a do farní katecheze - Karel Starý

Jak s dětmi a mládeží hovořit o misiích tak, aby správně pochopili jejich význam? Důležitým východiskem je zjistit jaké dosavadní znalosti i postoje k tématu mají a podle toho volit vhodné pedagogické postupy. Je také potřeba počítat s tím, že mohou zaznít kontroverzní názory, se kterými se děti setkali. Je nutno pravdivě připustit, že se v minulosti staly chyby, ale celkové vyznění by mělo být pozitivní a přinášet věcné a nezpochybnitelné doklady o přínosech misijní činnosti pro svět.

Důležitým aspektem tématu je ukázat dětem, že se v případě misií nejedná jen o něco, s čím se lze setkat ve vzdálených zemích či kulturách, ale co se týká i jejich každodenního života. Prostřednictvím takových postupů jako je např. hraní rolí si mohou vyzkoušet situaci rozhovoru s kamarádem a naučit se přirozeným způsobem promluvit o své víře před vrstevníky, kteří víru dosud nepoznali. Důležitou součástí pedagogického přístupu je poskytnout dětem v závěru prostor pro reflexi a upevnit tak uvědomění si nových poznatků a postojů.

Praktický seminář bude ukázkou učebního textu pro žáky běžných základních a středních škol, který si klade za cíl pomoci učitelům ukázat bohatství biblických textů a probudit v dětech hlubší zájem o čtení Písma.

Karel Starý se narodil v roce 1961 v Prachaticích. Je ženatý a má čtyři děti. Vystudoval učitelství češtiny a dějepisu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a působil jako učitel na základní škole a na gymnáziu. V současnosti působí na Pedagogické fakultě UK a zabývá se rozvojem čtenářské gramotnosti a školním hodnocením.