banner sekce
Sekce

Školství

CEEC

Zápisy z kongresů a valných hromad Evropské komise pro katolickou výchovu (pracovní překlady).

CEEC (Comité Européen pour l´Enseignement Catholique - Evropská komise pro katolickou výchovu) je evropská organizace, sdružující představitele církevního školství, školských sekcí biskupských konferencí a dalších organizací spojených s činností především katolických škol. Spolupracuje též s řadou evropských organizací a OIEC – organizuje přednášky, přípravné semináře pro katolické učitele, kongresy. Zabývá se součinností těchto škol a státu. Snaží se o podporu církevního školství v zemích střední a východní Evropy – v posledních letech přibyli členové mnoha těchto států a rozvíjí se jejich spolupráce.

Možnost navázat spolupráci
Systém pro vyhledání partnerských katolických škol v Evropě je iniciativou pana Andráse GIANONE z Maďarska. Přihlašovací systém je možné najít na webových stránkách CEEC: www.ceec.be. Na první stránce klikněte na “PARTNERSHIP” a budete přímo navedeni na formulář s otázkami. Můžete jej vyplnit přímo on line a kliknout na konec stránky, abyste jej odeslali CEEC. Generální sekretariát CEEC odešle váš požadavek zemím, kterých se týká.