Červená středa - #RedWednesday

Zveme všechny farnosti, sbory, obce a společenství, aby se zapojily i v letošním roce do Červené středy - připomínky lidí pronásledovaných pro víru. Letos se bude konat opět poslední před-adventní středu, tj. 25. listopadu 2020. Inspiraci můžete přijít načerpat na informační setkání 3. září 2020 v Praze.

Červená středa 2020 – setkání (nejen) organizátorů

Zveme všechny, kteří by rádi ve svých farnostech, obcích či společenstvích organizovali aktivitu k letošní Červené středě, nebo je celá akce prostě jenom zajímá, na setkání ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 do 18 hod. do kostela sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích (Kolejní 4).

Na programu bude tematická přednáška, inspirativní příklady z minulých let, technické rady a ukázky nasvětlování a sdílení zkušeností.

Sekáním provedou P. Stanislav Přibyl, CSsR, za Českou biskupskou konferenci, Petr Jan Vinš za Ekumenickou radu církví a Tomáš Kraus za Federaci židovských obcí.

Přihlašujte se prosím do 25. srpna zdeTěšíme se na setkání!

Letáček ke stažení.

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Karlová, email: karlova@cirkev.cz


Informace ke 3. ročníku Červené středy, 25.11.2020

Třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru – Červená středa – se uskuteční za necelý půlrok, opět poslední před-adventní středu - 25. listopadu 2020. Zapojit se může každý kdekoliv je – např. ve svém společenství uspořádat liturgii za pronásledované, zorganizovat setkání na vhodném místě v obci nebo také symbolicky nasvítit červeným světlem kostel či jinou významnou stavbu.

Postupně budeme aktualizovat informace.


Ohlédnutí za 2. ročníkem Červené středy, 27.11.2019

Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do iniciativy Červená středa 2019 - bylo to okolo 80 míst na území celé ČR! 

Fotogalerie - Červená středa 2019


Informace k 2. ročníku Červené středy, 27.11.2019

Středa 27. listopadu 2019 - den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro víru. Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday!

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo. 

Informace o hlavní aktivitě v Praze ZDE.

Jak se lze zapojit?

  • uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
  • zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
  • přečíst texty informující o tomto tématu, ad.
  • zapálit svíčky při setkání či v průvodu
  • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.

Materiály ke stažení a inspirace jak se zapojit budou postupně dostupné na tomto odkazu a na Facebooku Červené středy.

Napište nám o akci, kterou chystáte: https://forms.gle/NRiHDgVM2GmuUZgR8

Místa, kde se pořádá aktivita k Červené středě, budou zobrazována na interaktivní mapě ČR.

Budeme rádi, když nám poté zašlete fotografie a informace z Vaší akce.

Chcete mít z akce pěkné fotografie zdarma? Kontaktujte fotografický spolek Člověk a víra

Kontakty koordinátorů:

Iniciativa Červená středa se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

------------------------------------

Červená středa v ČR v roce 2018

------------------------------------

Informace o iniciativě

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. 

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá především nizozemská mateřská organizace Kirche in Not). První ročník proběhl v roce 2016. 

Např. v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.

------------------------------------

Červená středa 2019 ve světě

Soubory ke stažení