Červená středa - #RedWednesday

Další ročník Červené středy se bude konat 24. listopadu 2021. Zapojte se také do připomínky těch, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení!

Dne 30. září 2021 byl spuštěn nový samostatný web Červené středy - www.cervenastreda.cz, kde naleznete aktuální informace k tématu.

-------------------------

Červená středa 2021 – setkání (nejen) organizátorů

Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhlo v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích setkání těch, kteří  uvažují, že by rádi ve svých farnostech, obcích či společenstvích zorganizovali aktivitu k letošní Červené středě. 

ZÁZNAM ze setkání a zároveň "tutorial" k organizaci Červené středy naleznete na: https://www.cervenastreda.cz/zaznam-ze-setkani-organizatoru-30-9-2021/

Na programu setkání bylo zamyšlení nad významem projevování solidarity s lidmi pronásledovanými pro víru, inspirativní příklady aktivit z minulých let, technické rady a sdílení zkušeností. Zároveň byla představena informační brožura k Červené středě 2021.

Sekáním provedli P. Stanislav Přibyl, CSsR, za Českou biskupskou konferenci, Petr Jan Vinš za Ekumenickou radu církví, Tomáš Kraus za Federaci židovských obcí a Pavel Svoboda za Institut pro křesťansko-demokratickou politiku.


Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday. Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná i na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. V loňském roce se jen v ČR zapojilo přes 100 míst, institucí a společenství.

Jak se lze zapojit do organizování Červené středy?

Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci - ve společenství nebo doma.

 • uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované 
 • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.
 • zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
 • zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci
 • přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
 • sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday

Rádi Vaši akci opět zaneseme do interaktivní mapy – informace nám pošlete přes formulář: https://forms.gle/H4k629jgVPSLTGiH8

Kontakty:

Iniciativa Červená středa se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Záštitu Červené středě 2021 udělili ministr zahraničních věcí ČR Jakub Kulhánek a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.INFORMACE z předchozích ročníků Červené středy

3. ročník - 25.11.2020

Děkujeme všem, kdo se zapojili do Červené středy 25.11.2020!

Na mapě je vyznačeno ca 100 zapojených míst - nejčastěji se kostely či jiné objekty nasvěcovaly červeným světlem, konaly se modlitby, adorace, ale i online mše a modlitební setkání. Děkujeme za sílu Vašich modliteb!

Na facebooku postupně zveřejňujeme fotografie a Vámi zaslané informace.

Ohlédnutí za Červenou středou 25.11.2020: 
- Mezinárodní konference - Karolinum: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ffae6ff5-d8be-4ca1-b8ea-83e0a0f84a1b
- Křesťansko-židovská modlitba v Praze: 
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/2bab5985-1111-482e-bb32-3458084aac67
- Průvod Prahou: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fee23c04-9473-4427-b563-fbd2cc5d3f76
- Kuřim: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f568f5f9-bab1-464d-b512-46e6ba2a75f3
- Olomouc: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fd8d039e-677f-444f-b2b3-a84c18f788cc
- Ruda nad Moravou: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5d90a094-754f-40e5-aeb8-deec02fe018f
- Třebíč: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8b4d7e3c-3beb-469b-a445-5cbff41c91ac

Online záznam konference z Karolina: https://ikdp.cz/news/pronasledovani-pro-viru-ve-svete-fakta-a-svedectvi/
Online záznam křesťansko-židovské modlitby: https://www.facebook.com/cervenastreda/videos/205061371143648

Články:
- web cirkev.cz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201126temer-100-budov-vcr-se-ramci-cervene-stredy-rozsvitilo-na-cerveno
- web Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11279&locale=cz

Mapa zapojených míst: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oGfxe_hRqtsiQSnI22vaovXICslsKWv7&usp=sharing

-----------------
Aktuální články k Červené středě 25.11.2020 naleznete na:
https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday

Tisková zpráva: 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201124cervena-streda-undefined-pripominka-pronasledovanych-za-viru-undefined-jiz-zitra

Průběžně aktualizujeme: https://www.facebook.com/cervenastreda

Informace ke 3. ročníku Červené středy, 25.11.2020

Zveme všechny farnosti, sbory, obce i jednotlivce, aby se zapojili i v letošním roce do Červené středy - připomínky lidí pronásledovaných pro víru. Nezáleží na tom, kolik osob se sejde! Hlavní je nezapomínat a modlit se. Letos se bude připomínka konat opět poslední před-adventní středu, tj. 25. listopadu 2020.

-----------------

Třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru – Červená středa – se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020.

Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday. Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná i na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

V Praze proběhne online mezinárodní konference o pronásledování pro víru ve světě, kterou bude bude možné sledovat od 13 h online, stejně jako následující křesťansko-židovskou modlitbu (od 18:00 h) na https://www.facebook.com/cervenastreda.
Od 18:30 proběhne (za dodržení platných hygienických předpisů) od Karolina ke Staronové synagoze průvod s červenými svíčkami za účasti veřejnosti. Trasa průvodu zde.


Jak se lze zapojit?

Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci - ve společenství nebo doma.

 • uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované 
 • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.
 • zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
 • zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci
 • přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
 • sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hastagy #CervenaStreda #RedWednesday

Konkrétní tipy a inspirace najdete v aktuální informační brožuře ke stažení zde.

Materiály ke stažení (podklady k zamyšlení, plakátky k úpravě, ilustrační fotky, ...)  https://admont.cirkev.cz/s/DoeKPrwKfFbktxz

Napište nám o Vaší akci, kterou chystáte: https://forms.gle/NRiHDgVM2GmuUZgR8

Místa zapojená do Červené středy (a to třeba i u Vás doma), o kterých nám napíšete, budou zobrazována na interaktivní mapě.

Budeme rádi, když nám poté zašlete fotografie a informace z Vaší akce - cervenastreda@cirkev.cz

Chcete mít z akce pěkné fotografie zdarma? Kontaktujte fotografický spolek Člověk a víra

Kontakty:

Iniciativa Červená středa se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Známí evangeličtí faráři a youtubeři Pastoral Brothers se připojují k letošní Červené středě:

Pozvánka biskupa Václava Malého k Červené středě 25.11.2020


INFORMACE z předchozích akcí Červené středy

Červená středa 2020 – setkání (nejen) organizátorů

Ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 proběhlo v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích setkání všech, kteří by rádi ve svých farnostech, obcích či společenstvích organizovali aktivitu k letošní Červené středě

Na programu bylo zamyšlení nad významem projevování solidarity s lidmi pronásledovanými pro víru, inspirativní příklady z minulých let, technické rady a sdílení zkušeností.

Sekáním provedou P. Stanislav Přibyl, CSsR, za Českou biskupskou konferenci, Petr Jan Vinš za Ekumenickou radu církví a Tomáš Kraus za Federaci židovských obcí.

Zde si stáhněte informační brožuru k Červené středě 2020, která byla na setkání představena.

Více o setkání viz tento článek.


Ohlédnutí za 2. ročníkem Červené středy, 27.11.2019

Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do iniciativy Červená středa 2019 - bylo to okolo 80 míst na území celé ČR! 

Fotogalerie - Červená středa 2019


Informace k 2. ročníku Červené středy, 27.11.2019

Středa 27. listopadu 2019 - den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro víru. Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday!

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo. 

Informace o hlavní aktivitě v Praze ZDE.

Jak se lze zapojit?

 • uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
 • zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
 • přečíst texty informující o tomto tématu, ad.
 • zapálit svíčky při setkání či v průvodu
 • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.

Materiály ke stažení a inspirace jak se zapojit budou postupně dostupné na tomto odkazu a na Facebooku Červené středy.

Napište nám o akci, kterou chystáte: https://forms.gle/NRiHDgVM2GmuUZgR8

Místa, kde se pořádá aktivita k Červené středě, budou zobrazována na interaktivní mapě ČR.

Budeme rádi, když nám poté zašlete fotografie a informace z Vaší akce.

Chcete mít z akce pěkné fotografie zdarma? Kontaktujte fotografický spolek Člověk a víra

Kontakty koordinátorů:

Iniciativa Červená středa se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

------------------------------------

Červená středa v ČR v roce 2018

------------------------------------

Informace o iniciativě

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. 

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá především nizozemská mateřská organizace Kirche in Not). První ročník proběhl v roce 2016. 

Např. v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.

------------------------------------

Červená středa 2019 ve světě