Další odkazy

Materiály ke studiu řečtiny a latiny

Latinitas in tela totius terrae

Humanitas ac Pietas (česky)

 

Kde lze studovat v latině

Academia Vivarium Novum (latinsky o akademickém roce 2004/2005)

The UK Institute for Latin Studies (latinsky)

 

Ústavy řeckých a latinských studií v České republice

Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze

Ústav klasických studií FF MU v Brně

Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci

Kabinet pro klasická studia AV ČR

 

Sdružení

Fraternitas sacerdotalis sancti Petri (Kněžské sdružení sv. Petra)

Familia sancti Hieronymi (Rodina sv. Jeronýma)