banner sekce
Sekce

Mládež

Diecézní centra života mládeže

Jedná o společenství, mladých s knězem, kteří žijí v domech – farách či táborových střediscích. Každá diecéze v české republice má takový typ domu. Někde však nežijí mladí lidé, ale místo k pobytu je otevřen.

Domy jsou založené diecézním biskupem. Mladí, zde mohou přijít prožít společenství – přijetí, nebo víkendové tématické setkání. Rovněž, je zde možnost přijet se společenství z farnosti, příprava biřmovanců, či školní pobyty.

Cílem, je otevřenost v přijetí každého člověka. Vytvoření ducha služebnosti a vzájemné úcty a lásky k bližnímu. Mladí se podílejí na chodu domu, jsou zde modlitby, hry, vzdělání a nechybí brigády ani sport.

Prožitek z těchto míst, mladé motivuje ke službě, vyjasní volbu životního povolání a stávají se zodpovědnými ve společnosti.

Zesnulý kardinál Miloslav Vlk nazval tato místa: „laboratoří církve budoucnosti“. Laboratoř, zn. přemýšlím, testuji, co do života prospívá a co ne. Zde jsou ideální podmínky, zakoušet tep a ducha doby. Mládí je dar. Každý mladý člověk je upřímný, věcný. Tato místa slouží k výměně zkušenosti, vzájemného naslouchání a hledání vizí či nových projektu ve výchově mladé generace.

Kontakty na A/DCŽM

DCŽM Mamre
 • Místo:Osová Bítýška
 • Diecéze:brněnská
 • Ředitel: P. Jiří Jeniš
 • Adresa:Osová Bítýška 1, 594 53 OSOVÁ BÍTÝŠKA
 • Email:mamre@seznam.cz
 • Telefon:+420 777 632 595
 • Web:mladez.biskupstvi.cz/mamre
 • Sociální sítě:
DCŽM Ktiš
 • Místo:Ktiš
 • Diecéze:českobudějovická
 • Ředitel:-
 • Adresa:U sv. Floriána 1, 384 03 KTIŠ
 • Email:ktis@bcb.cz
 • Telefon:+420 731 402 826
 • Web:dcm.bcb.cz/DCZM-Ktis
DCŽM Vesmír
 • Místo:Jedlová v Orlických Horách
 • Diecéze:královehradecká
 • Ředitel:P. Tomáš Hoffmann
 • Adresa:Jedlová 266, 517 91 DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH
 • Email:dczm.vesmir@gmail.com
 • Telefon:+420 494 663 140
 • Web:www.vesmir.signaly.cz
 • Sociální sítě:
IDCŽM Křižovatka
ADCŽM Přístav
 • Místo: Rajnochovice
 • Diecéze: olomoucká
 • Ředitel: P. Jiří Šustek
 • Adresa: Rajnochovice 12, 768 71 RAJNOCHOVICE
 • Email: pristav@ado.cz
 • Telefon: +420 573 391 156
 • Web: pristav.ado.cz
 • Sociální sítě:
TS Archa
 • Místo: Rajnochovice
 • Diecéze: olomoucká
 • Ředitel: P. Jiří Šustek
 • Adresa: Rajnochovice 196, 768 71 Rajnochovice
 • Email: archa@ado.cz
 • Telefon: +420 573 391 215
 • Web: archa.ado.cz
 • Sociální sítě:
CENTRUM Nazaret