banner sekce
Sekce

Mládež

Diecézní centra života mládeže

Jedná o společenství, mladých s knězem, kteří žijí v domech – farách či táborových střediscích. Každá diecéze v české republice má takový typ domu. Někde však nežijí mladí lidé, ale místo k pobytu je otevřen.

Domy jsou založené diecézním biskupem. Mladí, zde mohou přijít prožít společenství – přijetí, nebo víkendové tématické setkání. Rovněž, je zde možnost přijet se společenství z farnosti, příprava biřmovanců, či školní pobyty.

Cílem, je otevřenost v přijetí každého člověka. Vytvoření ducha služebnosti a vzájemné úcty a lásky k bližnímu. Mladí se podílejí na chodu domu, jsou zde modlitby, hry, vzdělání a nechybí brigády ani sport.

Prožitek z těchto míst, mladé motivuje ke službě, vyjasní volbu životního povolání a stávají se zodpovědnými ve společnosti.

Zesnulý kardinál Miloslav Vlk nazval tato místa: „laboratoří církve budoucnosti“. Laboratoř, zn. přemýšlím, testuji, co do života prospívá a co ne. Zde jsou ideální podmínky, zakoušet tep a ducha doby. Mládí je dar. Každý mladý člověk je upřímný, věcný. Tato místa slouží k výměně zkušenosti, vzájemného naslouchání a hledání vizí či nových projektu ve výchově mladé generace.

Kontakty na A/DCŽM

DCŽM Mamre
DCŽM Ktiš
DCŽM Vesmír
 • Místo:Jedlová v Orlických Horách
 • Diecéze:královehradecká
 • Ředitel:P. Tomáš Hoffmann
 • Adresa:Jedlová 266, 517 91 DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH
 • Email:dczm.vesmir@gmail.com
 • Telefon:+420 494 663 140
 • Web:www.vesmir.signaly.cz
 • Sociální sítě:
IDCŽM Křižovatka
ADCŽM Přístav
 • Místo: Rajnochovice
 • Diecéze: olomoucká
 • Ředitel: P. Jiří Pospíšil
 • Adresa: Rajnochovice 12, 768 71 RAJNOCHOVICE
 • Email: pristav@ado.cz
 • Telefon: +420 573 391 156
 • Web: http://pristav.ado.cz/
 • Sociální sítě:
Diecézní středisko mládeže Stará Ves n. Ondřejnicí
 • Místo: Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Diecéze: ostravsko-opavská
 • Ředitel: P. Jan Slavík
 • Adresa: Farní 10, 739 23 STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ
 • Email: stara.ves@razdva.cz
 • Telefon: +420 558 669 413
 • Web: http://dcm.doo.cz/stredisko/
 • Sociální sítě:
Nazaret
 • Místo: Praha-Kunratice
 • Diecéze: pražská
 • Ředitel: P. Vojtěch Smolka
 • Adresa: Kostelní náměstí 16, 148 00 PRAHA 4-KUNRATICE
 • Email: nazaret.praha@gmail.com
 • Telefon:   +420 733 161 614