Děti

Děti jsou bohatstvím rodičů, církve i celé společnosti. Jsou zdrojem radosti a skrze ně má lidstvo naději na budoucnost, což předpokládá zodpovědnost, pozornost a vytrvalou péči.

Děti jsou Božím požehnáním , jak se píše v biblické knize Genesis. V životě rodiny a společnosti mají zaujímat první místo a v pastorační činnosti církve být prioritou. „Společnost lze skutečně posuzovat podle toho, jak jedná s dětmi, a to nejenom morálně, ale také sociologicky, totiž zda je to společnost svobodná, anebo otročí nějakým mezinárodním zájmům. ... Děti nám připomínají... že jsme nepřetržitě syny a dcerami. ... Tím se nám ustavičně připomíná, že život jsme si nedali sami, ale dostali jsme jej“ (František, Generální audience, 18. března 2015).

V oblasti vzdělávání nabízíme síť církevních škol, ve kterých se snažíme dětem dávat nejlepší zázemí pro jejich fyzický, intelektuální a duchovní rozvoj. Církevní školy mají dlouhodobě velmi dobré hodnocení a je o ně zájem i mezi žáky, kteří pochází z nábožensky neutrálního prostředí.

Dále pro děti připravujeme portál deti.vira.cz, kde se můžou srozumitelnou formou seznámit s křesťanstvím. V nabídce časopisů pro děti je možné vybrat si z různých titulů dle věku a zaměření. 

Křesťanské rádio Proglas přináší pro děti řadu dětských pořadů, například biblický kvíz Proglaso, Rozhlasové městečko nebo pohádky.Foto: Člověk a víra/Miroslav Novotný