Diecéze brněnská

Diecéze brněnská


Katedrála:

sv. Petra a Pavla


Patroni:

sv. Petr a sv. Pavel


Vznik:

Biskupství bylo založeno bulou papeže Pia VI. ze dne 5.12.1777.


Základní údaje*

Rozloha: 10 597 km2
Obyvatel: 1 387 000
Katolíků: 546 000
Děkanátů: 20
Farností: 449 (a jedna exemptní farnost)
Kněží: 344 (z toho řeholníků 90)
Kostelů a kaplí:

1 391

* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017