Diecéze litoměřická

Diecéze litoměřická


Katedrála:

sv. Štěpána


Patroni:

sv. Zdislava, sv. Felix, sv. Viktorin, sv. Štěpán


Vznik:

Biskupství bylo založeno bulou papeže Alexandra VII. ze dne 3.7.1655.


Základní údaje*

Rozloha: 9 393 km2
Obyvatel: 1 167 000
Katolíků: 160 000
Vikariátů: 10
Farností: 384
Kněží: 72 (z toho řeholníků 33)
Kostelů a kaplí: 636
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017