Mons. Jiří Paďour OFMCap

Mons. Jiří Paďour OFMCap

  • Funkce: titulátní biskup asuccurský

 
 
DOMINUS DEUS MAGNUS EST
("Pán Bůh je veliký")
 

Životopis

Narodil se 4.4.1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. Na kněze byl vysvěcen r. 1975 v Praze. Po vysvěcení působil v letech 1975-77 jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil tzv. "státní souhlas".

4.10.1978 se konala jeho tajná obláčka - vstup do kapucínského řádu, založeného v r. 1528. V letech 1978-79 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB v r. 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn.

Věčné řeholní sliby složil tajně 10.12.1983. Dne 9.4.1991 byl poprvé zvolen provinciálem na první poválečné kapitule kapucínského řádu 19.9.1994 byl znovu zvolen provinciálem řádu. Pražským pomocným biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 3.12.1996 a současně mu udělil titulární diecézi ausuccurskou. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka 11.1.1997 ve Svatovítské katedrále v Praze.

V rámci České biskupské konference byl Jiří Paďour biskupem-delegátem pro mládež a zasvěcený život. Biskupem-koadjutorem českobudějovické diecéze jmenován 23.2.2001.

Vedení českobudějovické diecéze se ujal 25.9.2002.

1. března 2014 papež František přijal jeho zřeknutí se úřadu dvanáctého českobudějovického biskupa.

Zemřel v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích po krátké nemoci v pátek 11. prosince 2015, zaopatřen svatými svátostmi.


Základní data

Narozen: 4. 4. 1943 ve Vraclavi
Kněžské svěcení: 21. 6. 1975
Jmenován biskupem: 3. 12. 1996 (světící biskup pražský), 23. 2. 2001 (biskup-koadjutor českobudějovický),
25. 9. 2002 (převzetí úřadu biskupa českobudějovického), 1. 3. 2014 (přijetí zřeknutí se úřadu papežem Františkem)
Biskupské svěcení: 11. 1. 1997