Mons. Josef Hrdlička

Mons. Josef Hrdlička

VOS DIXI AMICOS
("Nazval jsem vás přáteli", Jan 15,15)

Životopis

Narodil se ve Velkých Opatovicích 19.1.1942. V r. 1959 maturoval na jedenáctileté střední škole a pak pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v šamotce ve Velkých Opatovicích. Pro své náboženské přesvědčení nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu, to mohl zahájit až v roce 1967 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a ukončit na CMBF v Olomouci.

Kněžské svěcení přijal 1.7.1972. Působil v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně, Hynčicích, Maletíně, Mírově aj., byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. Jmenován titulárním biskupem thunudrumským a světícím biskupem olomouckým 17.3.1990. Biskupské svěcení přijal 7.4.1990. Papež František přijal jeho rezignaci 1. února 2017.


Základní data

Narozen: 19. 1. 1942 ve Velkých Opatovicích
Kněžské svěcení: 1. 7. 1972
Jmenován biskupem: 17. 3. 1990
Biskupské svěcení: 7. 4. 1990