Mons. Josef Kajnek

Mons. Josef Kajnek

IN HUMILITATE SERVIRE
("V pokoře sloužit")

Životopis

Josef Kajnek se narodil 18. 4. 1949 v Kutné Hoře. Na kněze byl vysvěcen po studiu na litoměřické bohoslovecké fakultě 26. 6. 1976 v Praze. Po vysvěcení byl kaplanem v České Třebové, pak administrátorem v Písečné a v Ústí nad Orlicí. Tam mu byl také za tzv. maření státního dozoru nad církvemi odňat v roce 1984 státní souhlas a navíc byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Po nuceném civilním zaměstnání u Státních lesů a v Metrostavu se vrátil do kněžské služby jako administrátor v Chomuticích u Hořic, Lázních Bělohradu a v Pardubicích.

V roce 1990 jej biskup Karel Otčenášek povolal ke službě generálního vikáře, kterou vykonával až do roku 1998. Biskupské svěcení přijal 12. 12. 1992 v Hradci Králové v katedrále Svatého Ducha z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška, spolusvětitely se stali Miloslav kardinál Vlk a arcibiskup Giovanni Coppa a současně byl ustanoven světícím biskupem. V letech 1998-2001 se na vlastní žádost na čas vrátil k pastoraci ve farnostech v Jablonném nad Orlicí a okolí. V roce 2001 pak byl ustanoven administrátorem v druhém největším městě diecéze v Pardubicích. Od roku 1998 působí také jako biskupský vikář pro duchovní povolání a za Českou biskupskou konferenci je mu svěřena péče o vězeňské kaplany. Po obnově Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové byl 10. 11. 2004 ustanoven proboštem kapituly.

Od 12. 4. 2010 do 14. 5. 2011 vykonával úřad administrátora královéhradecké diecéze.


Základní data

Narozen: 18. 4. 1949 v Kutné Hoře
Kněžské svěcení: 26. 6. 1976
Jmenován biskupem: 4. 11. 1992
Biskupské svěcení: 12. 12. 1992