banner sekce
Sekce

Školství

Katolická mateřská škola sv. Klimenta

Kód v katalogu:

1.04

Adresa:

U Uranie 1080/16, PRAHA 7 - Holešovice, 170 00

Kontakt:

Tel.: 220 571 008
E-mail.: info.kliment@seznam.cz
Www: http://www.kms-kliment.cz

IČ:

49625063

Číslo účtu:

207247369/0800

Ředitel:

Mgr. Marie Kováčová

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

dochází kněží z farnosti od sv. Antonína.

Charakteristika zařízení:

Školní vzdělávací program je založen na křesťanských hodnotách a jmenuje se Klimentovou cestičkou. Preferován je osobní a laskavý přístup. Podstatné pro pedagogický sbor  je, aby se děti cítily přijímány a škola byla místem radosti, životaschopných vztahů, místem kde děti získají osobní zkušenost a poznají hodnoty , o které se budou moci ve svém životě opřít. . Cílem je všestranný rozvoj dítěte, ve všech jeho oblastech: tělesné, duchovní, psychické i sociální. Aby děti byly připraveny nejen na vstup do školy, ale především pro život. Důležitá je přátelská atmosféra, kde si vzájemně děti, pedagogové a rodiče mohou důvěřovat. Důležitý je soulad mezi rodinnou výchovou a zaměřením školy.

V současné době  škola má  dvě třídy. Uspořádání dne má svůj pravidelný řád, který zohledňuje potřeby dětí a je vyvážen čas aktivit a odpočinku. Každodenní součástí dne je společná modlitba. Dětem jsou nabízeny nejrůznější aktivity, je dbáno o dostatečný pobyt venku, učitelky pracují s různými projekty, které pro děti vytváří. Vše je vedeno zážitkovou formou a formou hry. Cílem je, aby program a aktivity byly dětem „ušity“ na míru. V pravidelných katechezích  je  využívána pedagogika Franze Ketta. Vychází se z liturgického kalendáře a samozřejmě se pracuje s přirozeným během ročního kalendáře, jednotlivých dob a jejich bohatství, které s sebou nesou.


Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

46 / 2