banner sekce
Sekce

Mládež

Konference o mládeži

V roce 2017 se uskuteční Konference o mládeži na téma Biskupská synoda o mladých lidech 2018. Konference se bude konat ve dnech 7. - 8. prosince 2017 v Rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska.

Konference o mládeži je pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem – podle svého charismatu – účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, vysokoškolské pastorace a občanských sdružení pracujících na principech křesťanské víry.

Konference o mládeži se koná jednou za rok (čtvrtek a pátek před první adventní nedělí). První byla uspořádána na popud arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1995.

Konference je setkáním o pastoraci mládeže na nejvyšší úrovni, protože jsou přítomni lidé s jistou vizí, jistým nadhledem a zároveň s praktickou zkušeností. Konference umožňuje hlubší reflexi služby církve mladým lidem a teoretické úvahy, které se mohou stát inspirací.

Konference přispívá ke spolupráci na konkrétních projektech a umožňuje společně hledat způsoby, jak předávat evangelium.

Konference umožňuje poznávat hlouběji problémy a potřeby světa mládeže.

V roce 2017 se bude Konference o mládeži konat na téma: Biskupská synoda o mladých lidech 2018. Konference bude probíhat ve dnech 7. - 8. prosince 2017 v Rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska.

Nejbližší konference proběhne na podzim roku 2019.