banner sekce
Sekce

Mládež

Konference o mládeži

Konference o mládeži je pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem – podle svého charismatu – účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím.

Konference o mládeži je pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem – podle svého charismatu – účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, vysokoškolské pastorace a občanských sdružení pracujících na principech křesťanské víry.

Konference o mládeži se koná jednou za dva roky (čtvrtek a pátek před první adventní nedělí). První byla uspořádána na popud arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1995.

Konference je setkáním o pastoraci mládeže na nejvyšší úrovni, protože jsou přítomni lidé s jistou vizí, jistým nadhledem a zároveň s praktickou zkušeností. Konference umožňuje hlubší reflexi služby církve mladým lidem a teoretické úvahy, které se mohou stát inspirací.

Konference přispívá ke spolupráci na konkrétních projektech a umožňuje společně hledat způsoby, jak předávat evangelium.

Konference umožňuje poznávat hlouběji problémy a potřeby světa mládeže.