banner sekce
Sekce

Školství

Kontakt

Sekce církevního školství ČBK

Kdo jsme

Sekce církevního školství České biskupské konference je stálým orgánem biskupa – předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, zastoupeného biskupem pověřeným jejím vedením. Sekce církevního školství zastřešuje všechny katolické církevní školy mimo oblast terciárního vzdělávání na území ČR.

Poslání

V rámci své působnosti Sekce církevního školství zodpovídá zejména za:
a) přípravu podkladů pro jednání ČBK se státními orgány, především Parlamentem ČR, ministerstvy, krajskými a obecními úřady a Českou školní inspekcí,
b) spolupráci se sesterskými církvemi, které jsou zřizovateli církevních škol a školských zařízení a ostatními církevními organizacemi především v oblasti školství,
c) udržování přehledu o situaci na církevních školách a školských zařízeních, zajištění metodiky a pomoc při řešení krizových situací,
d) sledování finančního zabezpečení škol a informovanost škol o aktuální situaci ve školské legislativě,
e) sjednocování vnitřní legislativy Římskokatolické církve týkající se církevního školství,
f) organizování konferencí ředitelů církevních škol a školských zařízení.

Spolupráce s diecézemi

Sekce církevního školství je přes pracovníky majícími na jednotlivých biskupstvích na starosti oblast školství, v kontaktu se všemi diecézemi.