banner sekce
Sekce

Školství

Kontakt

Sekce církevního školství ČBK

 • Biskup: Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, biskup ostravsko-opavský, předseda Subkomise pro regionální školství ČBK
 • Vedoucí: Mgr. Martin Čech
  cech@cirkev.cz
  Sekce církevního školství ČBK
  Thákurova 3
  160 00 Praha 6
  tel.: 220 181 760
  mobil: 731 625 964
  http://skolstvi.cirkev.cz
 • Odborný asistent a koordinátor: Mgr. et Mgr. Marta Vacušková
  vacuskova@cirkev.cz
  tel.: 220 181 422
  mobil: 731 604 459
 • Informace: skolstvi@cirkev.cz

Kdo jsme

Sekce církevního školství České biskupské konference je stálým orgánem biskupa – předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, zastoupeného biskupem pověřeným jejím vedením. Sekce církevního školství zastřešuje všechny katolické církevní školy mimo oblast terciárního vzdělávání na území ČR.

Poslání

V rámci své působnosti Sekce církevního školství zodpovídá zejména za:
a)přípravu podkladů pro jednání ČBK se státními orgány, především Parlamentem ČR, ministerstvy, krajskými a obecními úřady a Českou školní inspekcí,
b) spolupráci se sesterskými církvemi, které jsou zřizovateli církevních škol a školských zařízení a ostatními církevními organizacemi především v oblasti školství,
c) udržování přehledu o situaci na církevních školách a školských zařízeních, zajištění metodiky a pomoc při řešení krizových situací,
d) sledování finančního zabezpečení škol a informovanost škol o aktuální situaci ve školské legislativě,
e) sjednocování vnitřní legislativy Římskokatolické církve týkající se církevního školství,
f) svolávání setkání ředitelů církevních škol a zařízení.

Spolupráce

Sekce církevního školství je v kontaktu s centry církevního školství v diecézích:

Osoby zodpovědné za církevní školství v ostatních diecézích: