Lidská práva

Církev je povolána, aby hájila člověka a jeho lidská práva. Nezůstává nečinně přihlížet, ale prostřednictvím duchovních i laiků aktivně vstupuje do veřejného prostoru, kde zaznívá její hlas.

Jedním z nevýznamnějších dokumentů církve o lidských právech je encyklika papeže Jana XXIII. Pacem i teris z roku 1963, která se staví za jednotlivá lidská práva: 

  • právo na život a na tělesnou nedotknutelnost,na nutné a dostatečné prostředky k důstojnému způsobu života (především obživa, ošacení, bydlení, odpočinek, lékařská péče a nezbytné sociální služby);
  • právo na zabezpečení pro případ nemoci, pracovního úrazu a nemoci z povolání, vdovství, stáří, 
  • právo na důstojnost, 
  • pravdivé informace, 
  • právo na majetek a slušné pracovní podmínky,
  • svobodnou volbu povolání a (v rámci mravního řádu)svobodu projevu, 
  • svobodný přístup ke vzdělání,
  • svobodu vyznání,
  • svobodnou volbu životního stavu a výchovu svých dětí,
  • svobodu pobytu, pohybu, sdružování a shromažďovací.

Církevní Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae byla zveřeněna v roce 1965.  V této deklaraci si církev připomíná své povinnost,i ale také připomíná, že základním principem vztahu církve ke společnosti je respektování zásad svobody.

Papež František se často vyjadřuje k situacím, kde jsou lidská práva pošlapávána. Například během svých nedělních promluv Anděl Páně nebo při generálních audiencích.

Velkou obhájkyní lidských práv ve 20. století byla i blahoslavená Matka Tereza, která v roce 1979 obdržela Nobelovu cenu míru.

V rámci České biskupské konference  působí rada Iustitia and pax, která sleduje sociální, ekologické a společenské problémy společnosti. Předkládá jejich analýzy a usiluje o hledání takových přístupů k jejich řešení, která nezesilují napětí mezi společenskými skupinami. Zároveň seznamuje veřejnost se sociálním učením církve. Předsedou rady je biskup Václav Malý.

V rámci evropských struktur zastupuje římskokatolickou církev Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie, tzv. COMECE (Commission of the Bishops' Conferences of the European Union). Českou republiku zde zastupuje biskup Jan Vokál. Hlavní úkol této komise je sledovat politické procesy v EU, které se dotýkají církevních témat, včetně pronásledování křesťanů ve světě.