banner sekce
Sekce

Katecheze

Poslání Katechetické sekce ČBK

Jaké jsou úkoly Katechetické sekce ČBK?

a) sloužit pro potřeby katechizace, které se týkají všech diecézí na celém území ČR. Stará se o publikace celonárodního významu, pořádá celonárodní kongresy, obstarává kontakt s hromadnými sdělovacími prostředky a další práce a úkoly přesahující možnosti jednotlivých diecézí nebo oblastí,

b) být ve službě diecézí a oblastí k šíření informací a katechetických projektů, ke koordinaci akcí ve spolupráci s diecézemi a řeholními společenstvími a k pomoci diecézím méně vybaveným ke katechizaci,

c) koordinovat katechetickou činnost v celé ČR (zajišťovat výměnu zkušeností a pravidelnou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými diecézními centry),

d) spolupracovat s katechetickými úřady v jiných zemích a účastnit se další katechetické činnosti na mezinárodní úrovni (Všeobecné direktorium pro katechizaci, čl. 269). Na základě této spolupráce informuje a inspiruje činnost diecézních katechetických center.

Katechetická sekce ČBK je stálým orgánem biskupa – předsedy Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu (Mons. Ladislav Hučko) zastoupeného biskupem pověřeným vedením její Katechetické sekce (Mons. Pavel Konzbul). Katechetická sekce ČBK pracuje na základě jím zadávaných úkolů a pověření.

Katechetická sekce ČBK je zřízena na základě kán. 775, § 3 CIC a doporučení Všeobecného direktoria pro katechizaci (čl. 269). Je řízena vedoucím sekce.