banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Vzdělávání

  1/ AKTIVIZACE ŽIVOTA FARNOSTÍ

Projekt Aktivizace života farností je edukačně sociálně-aktivizační projekt na podporu aktivit kněží i aktivních laiků a komunit pro účely rozvoje pastorace a oživení života farností na území ČR. Jeho realizace je možná díky podpoře Americké biskupské konference – USCCB.

Semináře nabízíme aktuálně pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a odborníky z řad zaměstnanců biskupství a dalších církevních institucí.
Zájemce prosíme, přihlašujete se na vzdelavani@cirkev.cz.

JEDNODENNÍ KURZY 2020/2021

!NOVÉ! Mediace, lektor Mgr. Aleš Bednařík - Představení interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. Nestranná třetí osoba muže jako mediátor takovéto spory pomáhat řešit.
- 12. 10. 2020, Praha
- 24. 11. 2020, Velehrad
- poslední volná místa

Komunikace s lidmi bez domova, lektorka Mgr. Leona Martinková - Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Na semináři rozkryjeme i problém duševních onemocnění, závislosti na alkoholu či zadluženosti. Zaměříme se na řešení problémů a nefunkční strategie i práci s vlastní nejistotou a pocitem ohrožení.
- 20. 10. 2020, Velehrad - poslední volná místa

!NOVÉ! Syndrom vyhoření a jeho prevence, lektorka Bc. Zuzana Zborayová - Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.
- 10. 11. 2020, Praha
- 26. 1. 2021, Velehrad 
- poslední volná místa

Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš Bednařík - Jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací.
- 25. 11. 2020, Brno - uzavřená skupina
- 25. 1. 2021, Olomouc - poslední volná místa, náhradní termín za jaro 2020

Evropská Unie - příležitosti, které přináší a jak je využít?, lektoři Ing. Jiří Krist a PhDr. Marie Váňová, PhD. - Ještě 7 let bude možné čerpat dotace z prostředků EU. Jsme otevřeni? Využíváme tyto možnosti? Na semináři probereme konkrétní možnosti využití evropských fondů v období 2021-2029 pro komunitou podporovaný rozvoj obcí, podniků i spolků včetně církevních. Projdeme konkrétní příklady projektů a opatření v 6 operačních programech, připravovaných pro období 21+ s využitím zkušeností MAS z nynějšího období i doporučení pro zapojení do přípravy strategii MAS.
- 1. 12. 2020, místo bude upřesněno

Duchovní mezi paragrafy a kánony, lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. - Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
- nové terminy budou vypsány dle zájmu

Hospodaření s časem a delegování, lektor RNDr. Michal Chytil DrSc. - Zkušený, empatický a zábavný lektor seznámí účastníky během celodenního semináře s některými principy či metodami hospodaření s časem. Na konkrétních příkladech ukáže jejich výhody či nevýhody a praktické využití v kontextu křesťanského života. Také představí, jakým způsobem je možné některé úkoly efektivně delegovat.
- nové termíny budou vypsány dle zájmu

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus - V rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru).
- nové termíny budou vypsány dle zájmu

 

2/ ŠKOLENÍ PRO CÍRKEVNÍ ZAMĚSTNANCE

Školení nabízíme díky podpoře nadace Renovabis. V rámci jednodenních kurzů se účastníci seznámí s teoretickými a praktickými nástroji, jež slouží k rozvoji praktických dovedností v oblasti komunikace.

Online komunikace - sociální sítě, case studies, kampaně, krizová komunikace, ukázky a příklady šikovných nástrojů
- 7. 10. 2020, Praha - Kapacita termínu byla naplněna, v případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, napište nám na: vzdelavani@cirkev.cz.

Grafika - praktické nástroje, forma sdělení, propagace, jednotný vizuální styl, zadávání grafiky
- 2. 12. 2020, Praha

Umění vést lidi - jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance, dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi.
- leden/únor 2021 - bude upřesněno

Copywriting - zlepšení dovedností v komunikaci psanou formou

Školení zajišťují profesionální školitelé, s nimiž máme domluvenou dlouhodobou spolupráci. V případě zájmu o školení nám napište na vzdelavani@cirkev.cz. Konkrétní termín školení je vypsán vždy, když se nahlásí dostatečný počet zájemců.

Mediální školení - v případě zájmu o upevnění dovedností komunikace s médii napište na pulkrabkova@cirkev.cz, domluvíme a zajistíme Vám nejvhodnější variantu školení (skupinové, individuální, pro top managery, pro střední management, vystupování před kamerou, práce s textem apod.).