banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Vzdělávání

Konference Aktivizace života farností / 2. ročník proběhne 25. května 2023 v Olomouci

„Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky."  (Jan 15,9) Pojďme společně sdílet pastorační aktivizační podněty, nápady, projekty i zkušenosti a objevovat nové cesty v pastoraci napříč celou naší republikou. Srdečně zveme všechny lidi ve službách církve, aby se zapojili.


KURZY ČBK

Nabídka je určena pro všechny lidi ve službách církve (zaměstnance biskupství, Charit a dalších církevních institucí; kněze, jáhny, bohoslovce, řeholníky a řeholnice i laiky ve službách farností).

  • Kurzy se konají prezenčně, pokud není napsáno jinak. Kapacita je max. 20 osob.
  • Cena kurzu se pohybuje podle počtu účastníků a aktuálního grantového příspěvku, je však v řádu stovek korun.
  • Školení zajišťují profesionální školitelé, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě.
  • U vypsaných termínů je možné se rovnou přihlásit přes odkaz.
  • V případě zájmu o nevypsané kurzy vyplňte prosím FORMULÁŘ. Termíny vypisujeme vždy, když evidujeme více zájemců.
  • V případě dotazů pište na vzdelavani@cirkev.cz nebo volejte 604 196 736.
  • Kurzy je možné objednat i pro konkrétní skupinu ve Vaší diecézi.

   1. Odborné semináře:

Duchovní mezi paragrafy a kánony, lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. - Praktické uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.

Evropská Unie - příležitosti, které přináší a jak je využít?, lektoři Ing. Jiří Krist a PhDr. Marie Váňová, PhD. - Jsme otevřeni čerpat dotace z prostředků EU? Využíváme tuto možnosti? Na semináři probíráme konkrétní možnosti využití evropských fondů pro komunitou podporovaný rozvoj obcí, podniků i spolků včetně církevních. Probíráme i konkrétní příklady projektů a opatření v 6 operačních programech s využitím zkušeností MAS a zapojení do přípravy strategii MAS.

Evropská Unie - návazné konzultace. Pro účastníky již proběhlých seminářů jsme otevřeli návazné konzultace.


   2. Soft skills semináře zaměřené na podporu pastoračního působení:

Hospodaření s časem a delegování, lektor RNDr. Michal Chytil DrSc. - Zkušený, empatický a zábavný lektor seznamuje s některými principy či metodami hospodaření s časem. Na konkrétních příkladech ukazuje jejich výhody či nevýhody a praktické využití v kontextu křesťanského života. Také představí, jakým způsobem je možné některé úkoly efektivně delegovat.

Komunikace s lidmi bez domova, lektorka Mgr. Leona Martinková - Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Na semináři rozkrýváme i problém duševních onemocnění, závislosti na alkoholu či zadluženosti. Zaměřujeme se na řešení problémů a nefunkční strategie i práci s vlastní nejistotou a pocitem ohrožení.

Komunikace s generacemi X, Y, Z, lektor PhDr. František Hroník / PaedDr. Mgr. Peter Palušák, O.Praem. - Každá generace má své typické způsoby komunikace a slyší na něco jiného. Do jaké generace patříte vy a na co slyší vaši farníci, klienti, sousedé, bližní? Cílem kurzu je lépe pochopit především mladší generace a tím překonat mezigenerační rozdíly v komunikaci.

Mediace, lektor Mgr. Aleš Bednařík - Představení interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. Nestranná třetí osoba muže jako mediátor takovéto spory pomáhat řešit.

Obohacování výuky náboženství o digitální nástroje, lektor Matouš Bořkovec - Máte chuť využívat možnosti dnešních technologií i při výuce náboženství? Přemýšlíte, jak při katechezi odpovědět na trendy digitalizace a zároveň se jimi nenechat zahltit? Na semináři vás seznámíme s nástroji, které většina dětí v dnešní době považuje za přirozenou součást jejich života. Zkusíme společně vyzkoušet, jak tyto nástroje používat, aniž bychom tím narušili význam osobního kontaktu při formaci a vzdělávání, aby tyto nástroje byly našimi efektivními služebníky.

17. ledna 2023, Praha - Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš Bednařík - Seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací. PŘIHLÁŠKA ZDE (počet míst je omezen).

Stáří není stigma, lektor MUDr. Zdeněk Kalvach - Seminář o tom, jak přistupovat pozitivně ke svému stáří i ke starším lidem ve svém okolí (farnosti, společenství, rodině), a to i v dnešní době, kdy je věk často důvodem pro stigma byť dobře míněné. Netradiční pohled na možnosti komunikace a práce s lidmi v okolí i se sebou samými. Lektor představí Koncept úspěšného stárnutí a upozorní, jak se vyvarovat ageismu vůči lidem v našem okolí.

Syndrom vyhoření a jeho prevence, lektor PhDr. František Hroník - Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus - V rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení.


   3. Komunikace, management, propagace:

Copywriting, lektor Mgr. Ondřej Vrtiška – školení, kde zjistíte, jak zlepšit dovednosti v komunikaci psanou formou.

Jak komunikovat obrazem, lektor Václav Špaček – praktické školení zaměřené na vytváření obrazového obsahu a jeho šíření na webu a sociálních sítích.

Jednotný vizuální styl a grafika, lektor Jakub Krč – Školení vás seznámí se základy práce s grafickým materiálem za účelem propagace nebo komunikace s veřejností s ohledem na jednotný vizuální styl instituce.

10. ledna, Praha - Komunikace na sociálních sítích I. pro středně/mírně pokročilé, lektor Jen Zápotocký – sociální sítě, case studies, kampaně, krizová komunikace, ukázky a příklady šikovných nástrojů, PŘIHLÁŠKA ZDE (kapacita omezena!).

Komunikace na sociálních sítích II. pro pokročilé, lektor Jen Zápotocký – pro absolventy předchozího kurzu. Rozšíření dovedností se zaměřením na marketing a tvorbu kampaní. 

Umění vést lidi, lektorka Jana Švecová – kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi.

Mediální školení – v případě zájmu o upevnění dovedností komunikace s médii napište na pulkrabkova@cirkev.cz, domluvíme a zajistíme Vám nejvhodnější variantu školení (skupinové, individuální, pro top managery, pro střední management, vystupování před kamerou, práce s textem apod.).

11./12. ledna, Praha - Krizová komunikace, lektor Daniel Koppl - jednodenní mediální školení na míru pro tiskové mluvčí a vedoucí pracovníky diecézí - uzavřená skupina, přihláška ZDE. 9.15-16.30, 300,- Kč/os. Další informace v přihlášce.

TERMÍNY VYPISUJEME DLE ZÁJMU, PŘIHLAŠUJTE SE NA vzdelavani@cirkev.cz.


Aktivizace života farností je edukačně sociálně-aktivizační projekt na podporu aktivit kněží i aktivních laiků a komunit pro účely rozvoje pastorace a oživení života farností na území ČR. Jeho realizace je možná díky podpoře Americké biskupské konference (USCCB).

V rámci projektu Podpora nových forem komunikace byla zahájena nabídka jednodenních kurzů, kde se účastníci seznámí s teoretickými a praktickými nástroji, jež slouží k rozvoji praktických dovedností v oblasti komunikace.