banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Vzdělávání

  1/ AKTIVIZACE ŽIVOTA FARNOSTÍ

Projekt Aktivizace života farností je edukačně sociálně-aktivizační projekt na podporu aktivit kněží i aktivních laiků a komunit pro účely rozvoje pastorace a oživení života farností na území ČR. Jeho realizace je možná díky podpoře Americké biskupské konference (USCCB).

Semináře nabízíme pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a další zaměstnance církevních institucí. Zájemce prosíme, přihlašujete se na vzdelavani@cirkev.cz.

JEDNODENNÍ KURZY 2021/2022

NOVÉ: Komunikace s generacemi X, Y, Z, lektor PhDr. František Hroník - Každá generace má své typické způsoby komunikace a slyší na něco jiného. Do jaké generace patříte vy a na co slyší vaši farníci, klienti, sousedé, bližní? Cílem kurzu je lépe pochopit především mladší generace a tím překonat mezigenerační rozdíly v komunikaci.
- 18. 1. 2022, Velehrad - registrace otevřena - poslední volná místa

NOVÉ: Obohacování výuky náboženství o digitální nástroje, lektor Matouš Bořkovec - Máte chuť využívat možnosti dnešních technologií i při výuce náboženství? Přemýšlíte, jak při katechezi odpovědět na trendy digitalizace a zároveň se jimi nenechat zahltit? Na semináři vás seznámíme s nástroji, které většina dětí v dnešní době považuje za přirozenou součást jejich života. Zkusíme společně vyzkoušet, jak tyto nástroje používat, aniž bychom tím narušili význam osobního kontaktu při formaci a vzdělávání, aby tyto nástroje byly našimi efektivními služebníky.
- 13. 1. 2022, Praha - registrace otevřena

Duchovní mezi paragrafy a kánony, lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. - Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Evropská Unie - příležitosti, které přináší a jak je využít?, lektoři Ing. Jiří Krist a PhDr. Marie Váňová, PhD. - Ještě 7 let bude možné čerpat dotace z prostředků EU. Jsme otevřeni? Využíváme tyto možnosti? Na semináři probereme konkrétní možnosti využití evropských fondů v období 2021-2029 pro komunitou podporovaný rozvoj obcí, podniků i spolků včetně církevních. Projdeme konkrétní příklady projektů a opatření v 6 operačních programech, připravovaných pro období 21+ s využitím zkušeností MAS z nynějšího období i doporučení pro zapojení do přípravy strategii MAS.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Hospodaření s časem a delegování, lektor RNDr. Michal Chytil DrSc. - Zkušený, empatický a zábavný lektor seznámí účastníky během celodenního semináře s některými principy či metodami hospodaření s časem. Na konkrétních příkladech ukáže jejich výhody či nevýhody a praktické využití v kontextu křesťanského života. Také představí, jakým způsobem je možné některé úkoly efektivně delegovat.
- termíny vypíšeme dle zájmu

Komunikace s lidmi bez domova, lektorka Mgr. Leona Martinková - Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Na semináři rozkryjeme i problém duševních onemocnění, závislosti na alkoholu či zadluženosti. Zaměříme se na řešení problémů a nefunkční strategie i práci s vlastní nejistotou a pocitem ohrožení.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Mediace, lektor Mgr. Aleš Bednařík - Představení interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. Nestranná třetí osoba muže jako mediátor takovéto spory pomáhat řešit.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš Bednařík - Seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Stáří není stigma, lektor MUDr. Zdeněk Kalvach - Seminář o tom, jak přistupovat pozitivně ke svému stáří i ke starším lidem ve svém okolí (farnosti, společenství, rodině), a to i v dnešní době, kdy je věk často důvodem pro stigma byť dobře míněné. Netradiční pohled na možnosti komunikace a práce s lidmi v okolí i se sebou samými. Lektor představí Koncept úspěšného stárnutí a upozorní, jak se vyvarovat ageismu vůči lidem v našem okolí.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Syndrom vyhoření a jeho prevence, lektor PhDr. František Hroník - Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus - V rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení.
- terminy vypíšeme dle zájmu

 

2/ ŠKOLENÍ PRO CÍRKEVNÍ ZAMĚSTNANCE

Školení nabízíme díky podpoře nadace Renovabis. V rámci jednodenních kurzů se účastníci seznámí s teoretickými a praktickými nástroji, jež slouží k rozvoji praktických dovedností v oblasti komunikace. Školení je určeno pro zaměstnance církevních institucí.

Školení zajišťují profesionální školitelé, s nimiž máme domluvenou dlouhodobou spolupráci. V případě zájmu o školení pište na vzdelavani@cirkev.cz.

Jak komunikovat obrazem, lektor Václav Špaček - Praktické školení zaměřené na vytváření obrazového obsahu a jeho šíření na webu a sociálních sítích.
- 16. 12. 2021, Praha - registrace otevřena

Jednotný vizuální styl a grafika, lektor Jakub Krč - Školení vás seznámí se základy práce s grafickým materiálem za účelem propagace nebo komunikace s veřejností s ohledem na jednotný vizuální styl instituce.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký - Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Copywriting, lektor Ondřej Vrtiška - Na školení se dozvíte, jak srozumitelně předat informace veřejnosti, jak vyjádřit jednoduše to podstatné a přitom zaujmout a jak k tomu můžete využít různé formy sdělení, které fungují.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Umění vést lidi, lektorka Jana Švecová - Kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance, dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi.
- terminy vypíšeme dle zájmu

Mediální školení - v případě zájmu o upevnění dovedností komunikace s médii napište na pulkrabkova@cirkev.cz, domluvíme a zajistíme Vám nejvhodnější variantu školení (skupinové, individuální, pro top managery, pro střední management, vystupování před kamerou, práce s textem apod.).