banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Zaměstnanci Odboru evropských fondů

PhDr. Marie Váňová, Ph.D.

vedoucí odboru

Nejvyšší dosažení vzdělání:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví

Praxe:

2003 -2006 Projektová manažerka (soukromý sektor).

Náplň práce: Koordinace zejména mezinárodních projektů, příprava projektů z neziskového sektoru do Strukturálních fondů EU (zejména oblast počítačové gramotnosti, informační společnosti), vedení projektů

2006 – 2010 Projektová manažerka (externí spolupráce) v oblasti dotačního managementu se zaměřením na neziskový sektor a samosprávu

2007 – 2010 Projektová manažerka Arcibiskupství pražského.

Náplň práce:

Tvorba celkové koncepce a řízení metodiky čerpání prostředků ze Strukturálních fondů na připravované projekty jednotlivých farností/vikariátů či objektů v majetku Arcibiskupství pražského nebo jím řízených organizací

V ČBK pracuje od roku 2012 jako vedoucí Odboru evropských fondů, kde má na starost zejména koordinaci činnosti odboru, komunikaci s představiteli řídících orgánů operačních programů a Integrovaný regionální operační program.

Marie Váňová zastupuje ČBK v těchto pracovních skupinách:

Zástupce ČBK (pozice člena) v Monitorovacím výboru Integrovaného regionální operačního programu.

Zástupce ČBK (pozice člena) v Platformě pro plánování výzev Integrovaného regionální operačního programu.

Členka Rady ESIF na pracovní úrovni.

Zástupce ČBK (pozice stálého hosta) v Monitorovacím výboru Operačního programu Zaměstnanost.

Zástupce ČBK (pozice náhradníka) v Programovém partnerství pro prioritní osu 1.3 Operačního programu Zaměstnanost.

Eva Schönherrová

odborná asistentka

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Střední škola veřejnosprávní

Další kurzy: akreditovaný kurz Projektový manažer (při UP, Olomouc), kurzy projektového řízení

Praxe:

2007 – 2010 Soukromý sektor - administrativní a finanční řízení projektů financovaných z Evropského sociálního fondu zaměřených na práci s nezaměstnanými

Náplň práce: finanční a administrativní řízení projektů financovaných z evropských fondů, tvorba studií proveditelnosti a projektových záměrů.

2013 – 2015 Analytická činnost v oblasti rozvoje meziobecní spolupráce a rozvoje venkova

Náplň práce: Tvorba strategie meziobecní spolupráce.

2007 – 2015 Externí spolupráce s poradenskými společnostmi v oblasti dotačního poradenství, administrativní a finanční řízení projektů

Náplň práce: finanční a administrativní řízení projektů financovaných z evropských fondů, tvorba studií proveditelnosti a projektových záměrů.

V ČBK pracuje od roku 2014 jako odborná asistentka Odboru EU fondů, kde má na starosti koordinaci zástupců ČBK v operačních programech, koordinuje oblast Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. Podílí se na vyjednávání podmínek čerpání pro katolické subjekty.

Eva Schönherrová zastupuje ČBK v těchto pracovních skupinách:

Zástupce ČBK (pozice člena) v Monitorovacím výboru programu rozvoje venkova.

Zástupce ČBK (pozice náhradníkastálého hosta) v Monitorovacím výboru Operačního programu Zaměstnanost.

Zástupce ČBK (pozice člena) v Programovém partnerství pro prioritní osu 1.3 Operačního programu Zaměstnanost.

Zástupce ČBK (pozice člena) v Programovém partnerství pro prioritní osu 1.1 a 1.4 Operačního programu Zaměstnanost.