Odbor evropských fondů

Priority nového programového období EU a příprava národních strategií

26. 09. 2018

Přípravy nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pokračují nejen na Evropské úrovni, ale i na té národní. Do příprav se aktivně zapojují i zástupci katolické církve. Letošní léto bylo ve znamení diskuse o prioritách příštího PO.

Rozpočet programového období EU po roce 2020 podrobněji

15. 07. 2018

Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu na příští programové období (PO) 2020 – 2027. Celkový rozpočet Evropské unie je 1 279 miliard EUR v běžných cenách (započten vliv inflace). Na kohezní politiku je z této částky vyčleněno 373 mld. EUR a na Společnou zemědělskou politiku 365 mld. EUR. Zároveň byl zveřejněn návrh legislativního balíčku, který upravuje zaměření kohezní politiky po roce 2020.

Evropská komise představila návrh rozpočtu EU po roce 2020

23. 05. 2018

Evropská komise (EK) představila návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pro roky 2021 – 2027 ve výši 1,135 bilionu EUR (cca 28,4 bilionu CZK). O návrhu nyní bude diskutovat Evropský parlament. Objem prostředků pro ČR není zatím znám, ale je jisté, že stále zůstáváme čistým příjemcem, tzn. že z unijního rozpočtu získáme více peněz, než do něj odvedeme.

Druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti EU

28. 03. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 26. března 2018 již druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti Evropské unie v dalším programovém období. Diskutovalo se o zaměření politiky soudržnosti po roce 2020 a možnostech zjednodušení pravidel čerpání.