banner sekce
Sekce

Školství

Odkazy

Centrální školské instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) www.msmt.cz

Česká školní inspekce (ČŠI) www.csicr.cz
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) www.nidv.cz

Asociace

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) – www.skav.cz
Unie školských asociací ČR (CZESHA) – www.czesha.cz

Evaluace, hodnocení, maturita

CERMAT – www.cermat.cz
SCIO – www.scio.cz
Kalibro – www.kalibro.cz
Metodický portál RVP – https://rvp.cz/