Katecheze

Pracovníci Katechetické sekce ČBK

Mons. Karel Herbst SDB

Světící biskup pražský

Biskup pověřený vedením Katechetické sekce České biskupské konference

Předseda Katechetické subkomise Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu

 

P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D.

Ředitel Katechetické sekce České biskupské konference

Sekretář Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu

Sekretář Katechetické subkomise Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu

 

Mgr. Irena Karlová

Metodička Katechetické sekce České biskupské konference