Řecké a latinské texty

Sbírky latinských textů všech období:

Bibliotheca Augustana (texty v řečtině a latině)

Bibliotheca Latina IntraText (texty v latině)

Castalia. Bibliotheca humanistica Latina (stránka ve výstavbě)

Corpus Grammaticorum Latinorum (texty v latině)

Corpus scriptorum Latinorum (texty v latině)

Lacus Curtius (texty v latině)

The Latin Library (texty v latině)

The Perseus Digital Library (texty v řečtině a latině)

 

Díla středověké a církevní latiny:

Katolické dokumenty (papežské a koncilní dokumenty, spisy církevních otců a učitelů církve od apoštolských dob po papeže Benedikta XVI.)

Rete Vitae Religiosae Mediaevalis Studia Conectens

 

Humanistická a neolatinská díla:

An Analytic Bibliography of On-Line and Neo-Latin Texts (novolatinské texty)

Bibliothèques Virtuelles Humanistes (texty v různých jazycích)

CAMENA – texty raného novověku v Evropě (německá verze)

Colloquia scholastica (humanistická kolokvia v latině)

 

Sbírky latinských textů týkajících se jednotlivých oblastí:

Fontes rerum regni Bohemiae (latinské texty související s českými zeměmi)

Lingua Latina Aeterna (latinské texty a jejich překlady do ruštiny, ukrajinštiny a angličtiny)

Monumenta Germaniae Historica (elektronická verze, texty z území bývalé Svaté říše římské)

 

Knihy a rukopisy online

Francouzská národní knihovna

Google Books

Internet Archive: Text Archive

Manuscriptorium

Project Gutenberg