banner sekce
Sekce

Mládež

Sekce pro mládež

Sekce je svou povahou základním nástrojem církve v ČR v pastoraci mládeže a plní důležitou formační, komunikační, koordinační, studijní a informační funkci. Sekci tvoří biskup – delegát ČBK pro mládež, ředitel se svým sekretariátem, vedoucí DCM, DCŽM a laičtí pracovníci, kteří jsou pověřeni biskupem službou mládeži v jednotlivých diecézích.

Sekretariát Sekce pro mládež:
Tvoří jej kromě ředitele mladí lidé a ekonom – fundraiser. Jsou řádnými členy Sekce, zaměstnanci ČBK.

Pracovníci sekretariátu Sekce pro mládež ČBK

P. Kamil Strak, ředitel
strak@cirkev.cz

Bc. Kristýna Garguláková
gargulakova@cirkev.cz

Ing. František Klein
klein@cirkev.cz

Ing. Marie Světničková
svetnickova@cirkev.cz

Úkoly sekretariátu Sekce

a) zajišťuje propojení mezi DCM, DCŽM vzájemnou výměnu informací, materiálů, zkušeností atd.,

b) koordinuje přípravné týmy při velkých – celostátních setkáních mládeže (SDM, CSM, CSA a další), organizuje Studijně-formační kurzy pro pracovníky s mládeží,

c) podílí se na zajišťování mezinárodních kontaktů, organizuje účast mladých lidí z ČR na světových dnech mládeže,

g) ve spolupráci s AKSM podporuje projekt dlouhodobé dobrovolnické služby v rámci katolické církve.

 
P. Kamil Strak, současný ředitel Sekce pro mládež, popisuje současnou činnost sekce pomocí pěti slov – koordinovat, informovat, reprezentovat, inspirovat a evangelizovat. „Koordinovat – službu mladým, akce napříč republikou, v diecézích, ale i v hnutích a řeholích.  Informovat – co kdy je, proč to je, zvát a být, jak. Inspirovat – se navzájem, dávat podněty mladým vedoucím. Evangelizovat – mít stále Krista na očích a v srdci. Vydávat svědectví všude, kde jsme.“