banner sekce
Sekce

Školství

Arcibiskupské gymnázium - Kroměříž

Kód v katalogu:

3.15

Adresa:

Pilařova 3, KROMĚŘÍŽ, 767 01

Kontakt:

Tel.: 573 501 111, 573 341 987
E-mail.: ag@agkm.cz
Fax.: 573 342 543
Www: http://www.agkm.cz

IČ:

226611

Číslo účtu:

1480759319/0800

Ředitel:

Mgr. Jan Košárek Tel.: 573 501 101
E-mail.: kosarek@agkm.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Pavel Stuškastuska@agkm.cz+420 573 501 124

Charakteristika zařízení:

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je církevní gymnázium, zaměřené na výchovu a výuku v křesťanském duchu. Škola je určena pro chlapce i děvčata. Hlavním vzdělávacím cílem je příprava ke studiu na všech typech vysokých škol, s kvalitní výukou jazyků a informatiky a výpočetní techniky. Výchovným cílem je pak výchova v duchu evangelia, podle preventivního výchovného systému. Škola zajišťuje ubytování a stravování pro všechny své studenty přímo ve svém areálu. Pro studenty ze sociálně slabších rodin existuje systém slev na ubytování, stravování a studium. Studenti neplatí školné. Škola prosí všechny své příznivce o duchovní i finanční podporu.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Ubytování:

Domov mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01, Kroměříž

Počet pedagogů:

40 stálých pedagogů / 10 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

500 / 18