banner sekce
Sekce

Školství

Biskupské gymnázium - Ostrava

Kód v katalogu:

3.18

Adresa:

Karla Pokorného 1284/2, OSTRAVA, 708 00

Kontakt:

Tel.: 597 784 458; 731 625 706
E-mail.: sekretariat@b-g.cz
Fax.: 596 784 458
Www: http://www.b-g.cz

IČ:

845388

Číslo účtu:

735444761/0100

Ředitel:

Mgr. Jana Vyloblová Tel.: +420 731 625 707
E-mail.: jana.vylobova@b-g.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Jarmila Johnová jarmila.johnova@b-g.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

čtyřleté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

P. Jan Larisch ThD. jlarisch@doo.cz

Charakteristika zařízení:

Motto školy: Jen život, který žijeme pro druhé, stojí za to. (Albert Einstein) Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Cílem Biskupského gymnázia je připravit studenta ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách všech typů a vybavit ho pro další život křesťanskými hodnotami, potřebnými znalostmi a dovednostmi. Ve vstřícné pracovní atmosféře se škola snaží předat studentovi správný žebříček hodnot pro orientaci v životě. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských zemích. Škola je zapojena do řady evropských projektů (Comenius, Quo Vadis II, Rozvoj klíčových kompetencí formou dlouhodobých třídních projektů, Rovné příležitosti dětí a žáků, Orientační dny aj.). Studenti Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit duchovní obnovy v různých místech regionu. Bohatou činnost vyvíjí studentská rada, která se významně podílí na životě školy. Organizuje různé akce pro své spolužáky a podílí se na přípravě projektových dnů školy. Řada akcí již má svou tradici: vítání primánů, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, maškarní bál, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením – projekt Adopce na dálku, spolupráce s Charitou Ostrava, Klubem Parkinson Ostrava, návštěvy domovů důchodců, charitativní sbírky. V rámci ekologického programu se naši studenti zapojují do projektů hnutí Tereza. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou, třídíme plasty, spolupracujeme se Zeleným bodem Ostrava. Studenti septimy se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Biskupské gymnázium bylo pilotní školou pro ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a vytvořilo si vlastní školní vzdělávací program s motivačním názvem "Po jejich ovoci je poznáte".

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1

Počet pedagogů:

27 stálých pedagogů / 5 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

293 / 13