banner sekce
Sekce

Školství

Biskupské gymnázium - Žďár nad Sázavou

Kód v katalogu:

3.10

Adresa:

U Klafárku 3, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 591 01

Kontakt:

Tel.: 566 502 470
E-mail.: skola@bigyzr.cz
Fax.: 566 628 795
Www: http://www.bigyzr.cz

IČ:

43379486

Číslo účtu:

nenahlášeno

Ředitel:

Ing. Jiří Cočev Tel.: 566 502 471
E-mail.: jirka@bigyzr.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

P. Jan David 737 556 450

Charakteristika zařízení:

Gymnázium poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání všeobecného typu, a to v duchu křesťanského humanismu. Důraz je kladen na vysokou kvalitu vzdělání, která je úzce propojena s výchovou ke křesťanskému světovému názoru a k morálním postojům, které s tím souvisí. Míra úspěšnosti školy ve snaze absolventů o vysokoškolská studia je průměrně 85%. Významnou složkou činnosti Biskupského gymnázia jsou nadstandardní prvky ve výuce (např. cizí jazyky). Škola je již několik let zapojena do vzdělávacích projektů EU. Na základě těchto projektů jsou rozvíjeny bohaté kontakty s partnery v GB, D, SF a SK. Vstřícný přístup má gymnázium k různě handicapovaným studentům. Ve škole je kladen důraz na slušné chování, vystupování a morálku v duchu křesťanských zásad. Studenti a pedagogové školy se výrazně podílejí na společenském a kulturním životě města a regionu.

Zřizovatel:

Náboženské společenství Adolpha Kolpinga
Náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ubytování:

Komenského 8, Žďár nad Sázavou (nedaleko školy), VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad Sázavou

Počet pedagogů:

26 stálých pedagogů / 4 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

263 / 12