banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola, Ludgeřovice, Nádražní 495

Kód v katalogu:

1.14

Adresa:

Nádražní 495/5, LUDGEŘOVICE, 747 14

Kontakt:

Tel.: 595 052 137
E-mail.: cirkevnims@doo.cz
Fax.: 595 052 137
Www: http://www.sestry-sluzebnice-npm.cz

IČ:

47813245

Číslo účtu:

1843761339/0800

Ředitel:

Mgr. S.M. Luiza Lucja Kowalcze Tel.: 739 940 672
E-mail.: cirkevnims@doo.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

Sestry služebnice Nesvětější Panny Marie

Charakteristika zařízení:

Naše kongregace byla založena v roce 1850 za účelem péče o nejmenší děti. Pro sestry je starost o děti opravdovým životním posláním. Výchova dětí je vedena především v duchu křesťanských zásad a s citlivým ohledem na potřeby dětské duše. CMŠ uskutečňuje program předškolní výchovy vycházející z požadavků RVP se zařazením výuky náboženství a katolického způsobu života. K dispozici je také školní zahrada a klášterní kaple. Odpoledne mohou děti rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích: výtvarném, dramatickém, mladých přírodníků a v kroužku společenských a didaktických her. Starší děti mají možnost chodit do hodin N, umožňujeme plavecký výcvik a výukové hodiny vedené odborníky ze ZOO v Ostravě. Na besídkách je příležitost k navázání kontaktů a spolupráce s rodiči, obcí i farností. Velkou péči věnujeme také spolupráci s obcí, farností, ZŠ, dalšími MŠ a veřejností - několikrát během roku vydáváme speciální zpravodaje školy, pořádáme veřejná vystoupení dětí.

Zřizovatel:

Kongregace sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté – slezské
Na Koutě 425, 735 82 Starý Bohumín

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

65 / 3