banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Studánka

Kód v katalogu:

1.02

Adresa:

Ke Kamýku 686, PRAHA 4 , 142 00

Kontakt:

Tel.: 261 710 676, 731 604 238
E-mail.: cms.studanka@seznam.cz
Fax.: 261 710 676
Www: http://www.cms-studanka.cz

IČ:

61379310

Číslo účtu:

188553642/0300

Ředitel:

Mgr. Magda Vlčková Tel.: 734 797 564

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

Administrátor farnosti Lhotka.Telefon na farnost: +420 241 490 910

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola je rodinného typu s věřícími pedagogy. Její výchovně vzdělávací program je založen na křesťanských zásadách a principech se zaměřením na ekologickou výchovu. Naší snahou je vytvoření "velké rodiny", kde je dán dostatečný prostor pro individuální péči a rozvoj, aby každý příchozí dostal dostatek lásky, radosti a důvěry. Děti mohou docházet do kroužků: keramika, angličtina, flétna, probíhá katecheze s dětmi, organizujeme akce pro veřejnost, velmi dobrá je spolupráce s rodiči. Úzce spolupracujeme s lhoteckou farností - příprava vystoupení pro seniory, vánoční vystoupení, zahájení školního roku v kostele ve Lhotce.

Zřizovatel:

Česká provincie řádu sv. Augustina
Josefská 8, 11801 Praha 1

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

38 / 2