banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola v Přerově

Kód v katalogu:

1.18

Adresa:

Palackého 2833/17a, PŘEROV, 750 02

Kontakt:

Tel.: +420 734 435 069
E-mail.: skolka@cms-prerov.cz
Www: http://www.cms-prerov.estranky.cz

IČ:

71341170

Číslo účtu:

2929029389/0800

Ředitel:

Mgr. Iveta Frýdková Tel.: 731 463 607
E-mail.: skolka@cms-prerov.cz; ifrydkova@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2010

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Církevní mateřská škola se nachází v centru města, v blízkosti náměstí T. G. Masaryka. Dopravní dostupnost je velmi dobrá. Škola se nachází nedaleko autobusové zastávky. Sídlíme v přízemí nově postavené budovy křesťanského vzdělávacího a kulturního centra Sonus. Součástí školy je zatravněná plocha školní a farní zahrady se vzrostlými stromy, pískovištěm a vydlážděnou plochou pro rozvoj pohybových dovedností dětí s možností jízdy na trojkolkách a koloběžkách. Pro ukládání hraček k pobytu venku slouží zděný zahradní domek. Zahrada bude také sloužit k setkávání rodičů dětí a veřejnosti při různých akcích pořádaných CMŠ Ovečka nebo farností (opékání špekáčků, zahradní slavnost, Den dětí apod.). Škola se nachází v těsné blízkosti kostela Sv. Vavřince a fary, se kterou sdílí část zahrady. CMŠ v Přerově je otevřena přednostně dětem z křesťanských rodin. Školku mohou navštěvovat také děti rodičů bez vyznání, kteří mají sympatie ke křesťanské výchově svých dětí. Omezenou kapacitou 24 dětí jde o školu rodinného typu. Rodinný charakter školy umožňuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti. Tím se také nabízí možnost přijímat děti se speciálními potřebami. Mateřská škola nabízí rodičům možnost účastnit se běžného života ve škole, mohou se dle zájmu podílet na sestavování plánu činností školy na jednotlivý školní rok prostřednictvím školské rady i spoluprací s pedagogy při činnostech ve třídě a herně, spoluúčastí na výletech a akcích pořádaných školou. Mateřská škola je otevřená ke spolupráci s dalšími odborníky, lékaři, psychology (odklad školní docházky, integrace dětí). Dále škola spolupracuje se svým zřizovatelem, tj. Arcibiskupstvím olomouckým, prostřednictvím odboru církevního školství poskytuje ředitelce školy konzultační servis v oblastech legislativy a hospodaření. Vedoucí odboru Mgr. Zdislava Vyvozilová je zároveň členkou rady školské právnické osoby CMŠ v Přerově.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

24 / 1