banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Kód v katalogu:

1.13

Adresa:

Jungmannova 349/3, OSTRAVA, 702 51

Kontakt:

Tel.: 596 133 426
E-mail.: zs.pittra@email.cz
Www: www.webskoly.cz/zspittra

IČ:

850381

Číslo účtu:

373463913/0300

Ředitel:

PhDr. Soňa Tarhoviská Tel.: 596 133 426
E-mail.: zs.pittra@email.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

Bogdan Stepień555130507

Charakteristika zařízení:

Škola slouží ke vzdělávání především dětem, které pocházejí z rodinného prostředí lišícího se od standardní rodiny ve společnosti nebo které z důvodů psychologických a sociálních nejsou schopny se přizpůsobit podmínkám v základní škole běžného typu, což je v našem regionu problém především romských dětí, ale nejen jich. Škola v našem pojetí vzdělávací koncepce není pouze vzdělávací institucí, ale má také sociální záměr, kterým se snaží napomoci řešení složité sociální otázky, jako je soužití romské komunity a většinové společnosti.

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1

Počet pedagogů:

24 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

300 / 15