banner sekce
Sekce

Školství

JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a teologická - Praha

Kód v katalogu:

5.03

Adresa:

Salmovská 8/1538, PRAHA 2, 120 00

Kontakt:

Tel.: 211 222 440; 224 920 425
E-mail.: reditel@jabok.cz
Fax.: 296 216 505
Www: http://www.jabok.cz

IČ:

45769621

Číslo účtu:

1993 04/5500

Ředitel:

P. Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. Tel.: 211 222 400
E-mail.: reditel@jabok.cz

Kategorie zařízení:

Vyšší odborné školy římskokatolické církve

Typ:

vyšší odborná škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

P. Ladislav Heryán

Charakteristika zařízení:

Škola vzdělává v oboru Sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Studium je realizováno ve dvou formách, v denní a kombinované.

Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako sociální pracovníci, sociální pedagogové, vychovatelé, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, učitelé mateřských škol ve školách nebo třídách zřízených pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, pastorační pracovníci

Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle. Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje, že studentům Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce jsou podle pravidel vydaných ETF uznány splněné předměty. To umožňuje, aby ve zkrácené době studia dosáhli také vysokoškolského titulu bakalář.

Zřizovatel:

Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1/1000, 182 00 Praha 8

Ubytování:

vlastní DM v areálu školy (stejná adresa)

Počet pedagogů:

10 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

180 / 10