banner sekce
Sekce

Školství

Katolické gymnázium Třebíč

Kód v katalogu:

3.11

Adresa:

Otmarova 30/22, TŘEBÍČ, 674 01

Kontakt:

Tel.: 568 840 547
E-mail.: kancelar@kgtrebic.cz
Fax.: 568 842 546
Www: http://www.kgtrebic.cz

IČ:

44065663

Číslo účtu:

6612510287/0100

Ředitel:

Ing. Mgr. Vít Feldbabel Tel.: 568 842 546
E-mail.: vfeldbabel@kgtrebic.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

gymnázium osmileté (kód: 79-41-K/81) a gymnázium čtyřleté (kód 79-41-K/41)

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Jakub Holík Holik.J@seznam.cz

Charakteristika zařízení:

Katolické gymnázium Třebíč se podílí na poslání církevního školství. Zahájilo výuku 1. září 1993 a navázalo tak na tradici místního církevního školství (serafinské školy Řádu Bratří menších – kapucínů, v jejichž bývalém klášteře škola sídlí). Vedle kvalitního všeobecného vzdělání na gymnaziální úrovni proto svým studentům nabízí pomoc při náboženské, etické a osobnostní formaci. Studium je otevřeno věřícím i nevěřícím zájemcům, ale předpokladem je akceptování křesťanského charakteru školy ze strany studentů i jejich rodičů. Vyučujeme ve 12 třídách po 30 studentech ve dvou typech gymnaziálního studia – osmiletém a čtyřletém. Většinu předmětů vyučujeme v odborných učebnách, nejnověji v učebně religionistiky (v létě k ní patří i venkovní učebna v atriu). Sledujeme především tyto priority: - vyvážený poměr jednotlivých vzdělávacích oblastí pro zajištění kvalitního všeobecného vzdělání - důraz na humanitní předměty - průběžné doprovázení studentů pomocí náboženské, etické a osobnostní formace, založené na křesťanských hodnotách (výuka náboženství je zařazena ve všech ročnících, při osobnostní formaci studentů a rozvoji jejich klíčových kompetencí se uplatňují předměty etika a strategie osobnostního rozvoje) - výuka cizích jazyků (angličtina jako hlavní jazyk, němčina jako druhý živý jazyk, základy latiny, pro zájemce pak nabídka jazykových kroužků – ŠJ, IJ, RJ, FJ, řečtina koiné, biblická hebrejština), AJ, NJ a IJ s rodilými mluvčími - ve vyšších ročnících široká nabídka volitelných předmětů, aby se studenti mohli dobře připravit na maturitu - bohatá nabídka mimoškolní činnosti, zejména ve studentském klubu Halahoj - účast na mezinárodních projektech, výměnných pobytech, zahraničních exkurzích Od školního roku 2011/2012 vyplácíme nejlepším studentům prospěchové stipendium.

Zřizovatel:

Biskupství brněnské
Petrov 1, 600 01 Brno

Počet pedagogů:

31 stálých pedagogů / 4 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

296 / 12