banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna

Kód v katalogu:

1.21

Adresa:

Malinovského 280, Slavkov u Brna, 684 01

Kontakt:

Tel.: 544 423 248, 731 646 796
E-mail.: reditelka@kmskarolinka.cz
Www: http://www.kmskarolinka.cz

IČ:

71341251

Číslo účtu:

2636451359/0800

Ředitel:

Mgr. Hana Jarošová E-mail.: reditelka@kmskarolinka.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2011

Spirituál / duchovní služba:

P. Milan Vavro

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola je umístěna v klidné části města, nedaleko sportovního areálu a dětského hřiště, v bezprostřední blízkosti aleje a zámeckého parku. Toto umístění nabízí velké možnosti pohybových ak-tivit. Kromě toho má mateřská škola vlastní zahradu, která bude vybavena pro různé pohybové, herní i rela-xační aktivity. Disponuje dostatečně velkými prostory, které se dají dobře uzpůsobit potřebám dětí. Oddělení je možné dobře rozdělit na hernu s kobercem a tematickými koutky pro volnou hru dětí a na třídu se stolečky. Pro náročnější pohybové aktivity je možné využít víceúčelový sál v nástavbě mateřské školy. Koncepčně čerpáme z alternativní Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta (PFK), která vychází z křesťanského poselství. Usilujeme o upevňování křesťanských hodnot a postojů jako základu lidskosti a vzdělanosti realizací tohoto nově se rozvíjejícího pedagogického směru. Důraz je kladen na posílení vědomí vlastní důstojnosti, vnímavosti k druhému člověku, rozvoj osobité tvořivosti a fantazie, schopnosti reflektovat a pojmenovávat vlastní postoje a prožívání, zjemňování citu pro společenství a formování postoje k přesažné dimenzi člověka. Jednou z priorit činnosti KMŠ je spolupráce s rodinou. Rodičům i prarodičům nabízíme v prostorách KMŠ prožít setkání s jejich dětmi a vnoučaty. Rodiče se také mohou aktivně zapojit do realizace vzdělávacího programu.

Zřizovatel:

Československá provincie Chudých školských sester naší Paní
Zahradní 1433, 684 01 Slavkov u Brna

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

75 / 3