banner sekce
Sekce

Školství

Salesiánské středisko mládeže - DDM - BRNO - Líšeň

Kód v katalogu:

6.20

Adresa:

Kotlanova 2660/13, BRNO - Líšeň, 628 00

Kontakt:

Tel.: +420 544 232 641
E-mail.: info@salesko.cz
Www: http://www.salesko.cz

IČ:

65348699

Číslo účtu:

2700425252/2010

Ředitel:

Mgr. Petr Matula E-mail.: reditel@salesko.cz

Zástupce ředitele:

Martina Kosíková, Martina.kosikova@salesko.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

středisko volného času

Rok zahájení provozu:

1995

Spirituál / duchovní služba:

neuveden

Charakteristika zařízení:

Salesko je salesiánský dům dětí a mládeže, efektivně využívající moderně zařízený areál, specifický rodinným klimatem a nabídkou programů, ve kterých převažuje kvalita nad kvantitou a je v nich kladen důraz na salesiánské hodnoty.

Posláním Saleska je doprovázet především děti a mládež z Brna-Líšně a okolí na jejich cestě k dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu i duchovnímu rozvoji.

Zřizovatel:

Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1/1000, 182 00 Praha 8

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 25 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

610 / 0

Počet studentů ve středisku volného času / Počet kroužků:

990 / 54