banner sekce
Sekce

Školství

Střední škola gastronomická ADOLPHA KOLPINGA - Žďár nad Sázavou

Kód v katalogu:

4.07

Adresa:

U Klafárku 3, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 591 01

Kontakt:

Tel.: 566 502 490
E-mail.: skola@ssgak.cz
Fax.: 566 628 795
Www: http://www.ssgak.cz

IČ:

48897094

Číslo účtu:

nenahlášeno

Ředitel:

Ing. Jiří Cočev Tel.: 566 502 471
E-mail.: jirka@bigyzr.cz

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

střední odborné učiliště, tříleté učební obory kuchař, cukrář-výroba, číšník-servírka, dvouleté nástavbové studium-společné stravování

Rok zahájení provozu:

1995

Spirituál / duchovní služba:

P. Jan David 737 556 450

Charakteristika zařízení:

Škola si za dobu své existence vytvořila a v následujících letech i upevnila výsadní postavení mezi gastronomickými školami nejen ve svém regionu. Poskytuje kvalitní vzdělání v kontextu nejmodernějších výchovně vzdělávacích a profesně odborných trendů. Škola je bezbariérovou a citlivě přistupuje k žákům s vývojovými poruchami učení a handicapovaným žákům. Teoretická výuka probíhá v nové budově školy, výuka odborného výcviku ve vlastních školních dílnách a v různých žďárských provozech. Absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Ve škole je kladen důraz na morálku v duchu křesťanských zásad, je možné pravidelně navštěvovat školní mše. Škola úzce spolupracuje s rodiči a případně vzniklé problémy se snaží okamžitě řešit ke vzájemné spokojenosti.

Zřizovatel:

Náboženské společenství Adolpha Kolpinga
Náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ubytování:

Komenského 8, Žďár nad Sázavou

Počet pedagogů:

24 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

223 / 11