banner sekce
Sekce

Školství

VOŠ zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů - Praha 2

Kód v katalogu:

5.02

Adresa:

Ječná 33, PRAHA 2, 120 00

Kontakt:

Tel.: 224 941 578, 224 942 177
E-mail.: skolajecna@skolajecna.cz
Fax.: 224 942 179
Www: http://www.skolajecna.cz/vzs

IČ:

64936643

Číslo účtu:

108554849/0300

Ředitel:

Mgr. Marie Šiková Tel.: 224 941 578
E-mail.: sikova.marie@skolajecna.cz

Zástupce ředitele:

PhDr. Pavla Pavlíková; pavla.pavlikova@centrum.cz; 224 941 578

Kategorie zařízení:

Vyšší odborné školy římskokatolické církve

Typ:

vyšší odborná škola, diplomovaná všeobecná sestra

Rok zahájení provozu:

1996

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Ladislav Nosek SJ

Charakteristika zařízení:

Škola vychovává diplomované specialisty v oboru ošetřovatelství. Absolventi se výborně uplatňují ve zdravotnických zařízeních a v terénní péči o děti a dospělé, mohou případně pokračovat ve studiu na VŠ. Jsou schopni plnit duchovní potřeby klientů a spolupracovat a křesťanskými církvemi. Odborná praxe probíhá na špičkových klinických i dalších pracovištích v Praze. Důležitou součástí výchovného procesu je křesťanská etika. K volitelným předmětům patří Úvod do křesťanské teologie a Pastorační činnost. Nabídka zájmových aktivit je v oblasti teoretických i praktických činností, zahrnuje i výjezdy a sport. Výhodou školy je menší počet studentů a téměř rodinná atmosféra. Od 1.9.2011 nabízíme pro obor diplomovaná všeobecná sestra nově akreditovaný tříletý program v denní formě studia.

Zřizovatel:

České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů
Velkopřevorské nám. 4, Praha 1, 11800

Ubytování:

Katolický domov studujících, Praha 1, Černá 14, KDM u sv. Ludmily, 120 00 Praha 2, Francouzská 1

Počet pedagogů:

12 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

152 / 5