banner sekce
Sekce

Školství

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie

Kód v katalogu:

7.11

Adresa:

Kladská 335, NÁCHOD, 547 01

Kontakt:

Tel.: 491 427 850
E-mail.: sekretariat@socea.cz
Www: http://www.socea.cz

IČ:

00189391

Číslo účtu:

354143-551/0100

Ředitel:

Mgr. David Hanuš Tel.: +420 491 427 851
E-mail.: reditel@socea.cz

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

střední odborná škola, sociální činnost, sociální pečovatelství a vychovatelství

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Marek Bárta - marek.barta@evangnet.cz 491 427 850

Charakteristika zařízení:

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie byla založena v roce 1991 pro humanitně zaměřené žáky. Jejím hlavním cílem je vychovávat a vzdělávat odborníky v oblasti sociální práce a zdravotnictví. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech Zdravotnický asistent  53-41-M/01 a Sociální činnost 75-41-M/01 a střední vzdělání ukončené výučním listem v oboru Ošetřovatel 53-41-H/01. Obory, cíle a profil absolventa:

Obor Zdravotnický asistent

V tomto oboru se žáci připravují na práci zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Uplatnění absolventi nacházejí ve všech zdravotnických zařízeních.

Obor Sociální činnost - sociální vychovatelství

V tomto oboru se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě. Zaměřují se na speciální pedagogickou a výchovnou práci zaměřenou pro potřebné klienty. Obor je plně akreditovaný pro práci v sociálních službách!

Obor Ošetřovatelství

V tomto oboru se žáci připravují k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Zřizovatel:

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Ubytování:

Domov mládeže VOŠ stavební, Krásnohorské 875, 547 01

Počet pedagogů:

17 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

149 / 7