Vatican News

Česká redakce Vatican News se soustředí především na zpravodajství o dění v katolické církvi. Na první místo klade papežovy aktivity, jeho cesty a činnost Svatého stolce. Druhá část programu je věnována událostem ze života církve ve světě, popřípadě důležitým informacím z domova.

Vatican News je informační systém Svatého stolce. Tato nová etapa v oblasti komunikací byla zahájena na základě motu proprio papeže Františka z 27. června 2015, jímž byl jako nový úřad římské kurie ustaven Sekretariát pro komunikaci.

Vatican News překonává koncept pouhé digitální konvergence tím, že reaguje na stálé prostorové a formální změny v komunikaci a v jistém smyslu je předjímá. Projevuje se to vzájemným propojením mnohojazyčné, mnohokulturní, vícekanálové a multimediální roviny za použití vícefunkčních zařízení.

Člení se do čtyř tematických okruhů, které informují o činnosti Petrova nástupce, Svatého stolce a místních církví a přinášejí rovněž zprávy ze světa. Redakční tým, tvořený původně šesti jazykovými skupinami (anglickou, francouzskou, italskou, německou, španělskou a portugalskou), do něhož se postupně zapojí dalších 33 jazyků, se zaměřuje nejenom na předávání informací, nýbrž zároveň ve světle evangelia poskytuje klíč k jejich výkladu.  

Cílem je tudíž „stále větší shoda s požadavky církevního poslání“ ve snaze „sdílet dobrou zvěst o milosrdenství národům s různými kulturami“. Vůdčí měřítko je „apoštolské a misionářské, se zvláštním zřetelem k situacím, poznamenaným strádáním, chudobou a obtížemi“.

Česká redakce 

Česká redakce se zabývá především zpravodajstvím o dění v Katolické církvi ve Vatikánu a ve světě. Spolupracuje s Tiskovým střediskem České biskupské konference, je v kontaktu s dopisovateli ze zahraničí i z České republiky, s mluvčími jednotlivých biskupství, s duchovními osobnostmi, s tiskovým oddělením Sdružení Česká katolická charita a s odborníky nejrůznějších oblastí. Rozvíjí spolupráci s Rádiem Proglas a s několika českými křesťanskými servery.

Na webových stránkách české redakce Vatican News jsou kromě všech odvysílaných pořadů publikovány také texty většiny papežských promluv a dokumentů v českém překladu, který je ovšem neoficiální. Oficiálními překlady jsou pouze ty, které vydává Česká biskupská konference.
Zveřejněné texty neprocházejí jazykovou úpravou.

Český pořad je vysílán každý večer v 19:30 a reprízu je možné slyšet následující den ráno v 9:05 (Po-So) a 13:00 (Ne) na FM 93,3MHz v Římě a okolí.

Pondělí: zpravodajství, rozhovory, publicistika

Úterý: zpravodajství, rozhovory, publicistika

Středa: promluva Svatého otce při generální audienci; zprávy z Vatikánu a ze světa

Čtvrtek: zpravodajství, rozhovory, publicistika

Pátek: zpravodajství; homilie na neděli od otce kardinála Tomáše Špidlíka

Sobota: zpravodajství, rozhovory, publicistika

Neděle: publicistický komentář "Církev a svět"; polední promluva Svatého otce z okna jeho pracovny nad náměstím svatého Petra před polední modlitbou Anděl Páně (Angelus) nebo v době velikonoční Raduj se nebes Královno (Regina coeli)

České pořady vysílá každý den Radio Proglas. Ve všední dny ve 20:45, reprízuje následující den v 5:45 (od 26. 11. 2018 změna oproti dosavadním 8:45). V sobotu a v neděli pak ve 20:15 a v 7:00.

Denně v 7:30 je v Římě a okolí vysílána mše svatá v latinském jazyce se čteními v evropských jazycích.

Webové stránky: www.vaticannews.va, www.radiovaticana.cz .